O nama

Upoznajte našu istoriju i porijeklo.

O nama

 

    • Savez udruženja pčelara Republike Srpske osnovan je 1993. godine, a registrovan je 31. maja 1994. godine sa sjedištem u Bijeljini.

    • Tokom rata i prvih poslijeratnih godina asocijacija pčelara Republike Srpske je imala veoma skromne rezultate u radu.

    • Prvi predsjednik Saveza bio je Drago Marjanović, afirmisani pčelar iz Bijeljine. Umro je u Bijeljini 2008. godine. Na dužnosti predsjednika do sada su još bili: Petar Savić iz Bijeljine, Budimir Gavrić iz Bijeljine i Branko Končar iz Prijedora. Aktuelni predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske je Radivoje Maksimović iz Trebinja.

    • Amblem SUPRS udruženja

    • Dana 19. marta 2006. godine Savez je imao 20 udruženja pčelara – članica sa 37.812 pčelinjih društava (Izvor: Bilten Saveza iz februara 2008. godine).

    • Već 30. septembra 2007. godine broj udruženja pčelara je 31, broj pčelara 2.227, a broj pčelinjih zajednica 86.130. (Izvor: isti)

    • Krajem 2007. godine Republika Srpska ima 106.000 pčelinjih zajednica, krajem 2008. godine 131.883, a u toku 2009. godine 117.180 pčelinjih zajednica i 1.505 pčelara. Ovi podaci se odnose samo na pčelare koji su ostvarili podsticaje kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

    • Prema nezvaničnim podacima na prostorima Republike Srpske ima oko 3.500 pčelara sa oko 150.000 pčelinjih zajednica. Proizvodnja meda u prosječno rodnoj godini kreće se od tri do šest hiljada tona.

  •  

  •  

 

About us

 

    • Union of Beekeepers Association of Republika Srpska (Serb Republic) was founded in 1993. , and registered on 31 May 1994. with headquarters in Bijeljina.

    • During the war, and the first post-war years of the Republika Srpska Beekeepers Association didn`t have great results.

    • The first president of the Association was Drago Marjanovic, renowned beekeeper from Bijeljina. He died in Bijeljina 2008th. The duties of the President has so far been more of: Peter Savic from Bijeljina, Budimir Gavric from Bijeljina and Branko Koncar from Prijedor. The current president of the Association of Serbian Beekeepers Association is Radivoje Maksimovic from Trebinje.

    • SUPRS logo

  •  

 

    • On 19 March 2006. The Alliance has had 20 Beekeepers Association – member with 37,812 bee communities (Source: Bulletin Association in February 2008.)

    • For 30th September 2007. The number of beekeepers’ associations was 31, the number of beekeepers 2227, and the number of bee communities 86 130. (Source: same)

    • In late 2007. Republika Srpska has 106,000 bee communities. In late 2008. Year 131 883, and during 2009. there were 117 180 bee communities and 1 505 beekeepers. These data refer only to beekeepers who have made the incentives of the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of Republika Srpska.

    • According to unofficial data, in the territory of the Republika Srpska has about 3,500 beekeepers with about 150,000 bee community. The production of honey in an average year native ranges from three to six thousand tons.