U petak, 25.01.2019. je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održan prvi sastanak predstavnika ministarstva i Saveza udrženja pčelara Republike Srpske, na temu novog pravilnika o podsticajima za 2019. godinu. Zajednički stav je da pravilnik treba da je razvojnog a ne socijalnog karaktera i da je pčelarstvo u proteklom periodu bilo nepravedno zapostavljeno. Pčelari će u 2019. godini pored podsticaja po košnici moći konkurisati i za sredstva za kapitalne investicije. Savez u novom pravilniku očekuje dodatna sredstva za sektor pčelarstva. U narednom periodu slijede nove konsultacije do konačnog donošenja pravilnika o podsticajima za 2019. godinu.