У Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске одржан  je састанак који је за тему имао производњу и промет меда, те све чешћу појаву патвореног меда на тржишту Републике Српске.
На састанку којем су, осим представника Министарства, присуствовали и представници Инспектората Републике Српске, Ветеринарског института „Др Васо Бутозан“, Савеза удружења пчелара Републике Српске, Јединице за координацију пољопривредних пројеката и УСАИД-Фарма 2 пројекта, закључено је да се у наредном периоду спроведе анализа квалитета меда у Републици Српској, те да се појачају инспекцијске контроле квалитета меда, како у малопродајним објектима, тако и код произвођача.
Закључак састанка је и да се у наредном периоду ради на контроли квалитета меда и здравственом стању пчелињих друштава.
Такође, у наредном периоду битно је подићи свијест о доброј произвођачкој пракси, те радити на промоцији ових пракси у пчеларству.