Ministarstvo poljoprivrede je održalo radni sastanak sa predstavnicima Saveza udruženja pčelara RS, na kojem se razgovaralo oko izrade Pravilnika o podsticaijma za razvoj poljoprivere i sela za 2018. godinu.

Dogovoreno je povećanje budžeta sa sektor pčelarstva i nastavak konsultacija do konačnog dogovora i usvajanja Pravilnika.

Ispred Saveza udruženja pčelara RS na sastanku su prisustvovali: predsjednik saveza Radivoje Maksimović i sekretar saveza Damir Barašin.