Dr Sc. Violeta Santrač D.V.M.

06.10.2017.

SAVEZU UDRUŽENJA PČELARA REPUBLIKE SRPSKE
IZVJEŠTAJ O UČEŠĆU NA 45. APIMONDIJI ODRŽANOJ U ISTAMBULU 2017 GODINE,

Poštovani,

ovim putem Vas informišem da sam uspješno završila učešće u radu Apimondije 2017. U izuzetno dobro organizovanom programu sa velikim brojem učesnika (preko 30 000 registrovanih posjetilaca), trudila sam se da iskoristim mogućnosti u edukaciji kako sa stručno tehničkog tako i iz naučnog dijela programa Apimondije. (sve opširnije o programu nalazi se na http://apimondia2017.org/default.asp).
1. Iz naučnog dijela posjećivala sam prezentacije iz oblasti biologije, zdravlja pčela, tehnologije i apiterapije koliko je to programom i vremenom bilo omogućeno. Veliki broj prezentacija, istovremeno u pet sala bio je veliki izazov za izbor najaktuelnijih tema. Iz svega se posebno izdvaja Simpozijum OIE, Svjetske zdravstvene organizacije za zdravlje životinja u kojem je u cijelodnevnom programu obrađeno mnogo tema iz oblasti bolesti i nametnika pčelinje zajednice sa najreferentnijim ekspertima, predavačima, za svaku od oblasti.
2. Učestvovala sam i u radu dva okrugla stola, interaktivne radionice sa temama o potrebama kontrole pesticida i antibiotika i njihovom uticaju na bavljenje pčelarstvom, i takođe o potrebi konzervacije i selekcije u pčelarstvu.
3. Interesantno je bilo i predstavljanje i prikaz novog filma američkih autora sa naslovom “Vanishing bees” http://www.vanishingbees.com/synopsis/” u kojem se govorilo traganju američkih pčelara za rješenjem problema sa kojim su se susretali 2006 godine i kasnije, nakon pojave CCD sindroma. U devedeset minutnom filmskom prikazu sagledani su mnogi aspekti CCD sindroma kao i odnos javnosti, medija i naučnih institucija u SAD i Evropi o do tada najvećem gubitku pčela u SAD.
4. Izložbeni dio APIEKSPO kao i takmičarski izložbeni dio u raznim kategorijama, bili su izuzetni i trebalo je mnogo vremena da se obiđu svi štandovi kao i da se u razgovoru sa izlagačima sazna i poneki detalj više. Upečatljivo je bilo prisustvo predstavnika farmaceutskih kuća sa novim preparatima za kontrolu varoe, registrovanim, kao i prisustvo velikih kompanija za kontrolu kvaliteta proizvoda kao što su RANDOX i Bruker.
5. U dva navrata, kako je programom i planirano, učestvovala sam u radu Generalne Skupštine Apimondije kao zvaničan predstavnik SUPRS sa pravom jednog glasa. SUPRS ću dostaviti kompletan marerijal koji je Apimondija stavila u rad kako bi se pobliže upoznali sa ostvarenjima ali i planovima Apimondije za naredni dvogodišnji ciklus. U izbornom dijelu glasanja za novog organizatora Apimondije 2021 godine, glasala sam po uputama SUPRS.
6. Tehnička tura, kao dodata vrijednost programu Kongresa, dobro osmišljena i vođena, imala je za cilj da se učesnici Apimondije, upoznaju sa načinom pčelarenja u pčelarskom selu Sila. Posebno je kvalitetna posjeta bila pogonu Balparmak kompanije