Identifikaciono informativna stranica o mogućnosti identifikovanja naizgled sličnih insekata, sa ciljem podizanja znanja o morfoligij i pažnje u kontroli prisustva i eventualnog širenja invazivnog azijskog stršljena, prevedena je i objavljena zvanično na stranici Evropske referentne laboratorije za bolesti pčela Anses ( EU RL) i tako stavljena na raspolaganje pčelarima i široj javnost Bosne i Hercegovine

https://sites.anses.fr/en/system/files/2013_Leaflet%20Vespa%20velutina%20for%20beekeepers_serbian.pdf

Zahvaljujem se svim saradnicima ( prof. dr Ljubiša Stanisavljević i prof.dr Aleksandar Cvetković za entomološku nomenklaturu, lektoru Sandrijeli Kasagić, te francuskim koordinatorima Marion Laurent i Quentin Rome) koji su pomogli da ova stranica, liflet, koja već postoji prevena na više svjetskih jezika , dobije i ovu, za sve pčelare Bosne i Hercegovine, korisnu verziju.

Stranicu možete preuzeti i OVDJE

Tehički prevod i komunikacija sa ANSES:

Dr Violeta Santrač