Poštovani pčelari i drugi posjetioci našeg sajta, dobili smo informacije o sljedećem pozivu za dostavu projektnih prijedloga za Interreg IPA program:

Datum završetka konkursa:

10.06.2016.

Status:

Otvoren

Tip sredstava:

Bespovratna sredstva (donacije)

Program:

INTERREG EUROPE

Sektor:

Prekogranična i teritorijalna suradnja

Regija:

Hrvatska

Bosna i Hercegovina

Crna Gora

Budžet:

25.016.349,00 €

Kratak opis konkursa:

Poziv je otvoren s ciljem podrške projektima koji doprinose prekograničnom uticaju i koristima za projektne partnere, ciljne grupe, programsko područje i područje projekta kroz četiri prioritetne ose:

1. Poboljšanje kvaliteta usluga u sektoru javne zdravstvene zaštite i socijalne brige

2. Zaštita okoline i prirode, unapređenje prevencije rizika i promocija održive energije i energetske efikasnosti

3. Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog nasljeđa

4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela/institucije (instituti, razvojne agencije),
 • Nevladine organizacije (udruženja građana, razvojne agencije, lokalne akcione grupe, komore, stručna udruženja),
 • Obrazovne institucije (univerziteti, fakulteti i otvorena učilišta, ustanove za obrazovanje odraslih, osnovne i srednje škole),
 • Tijela lokalne i regionalne vlasti,
 • Institucije za podršku poslovanju,
 • Organizacije za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga,
 • Javne neprofitne organizacije, uključujući institute, univerzitete, fakultete,
 • Međunarodne organizacije koje djeluju u okviru nacionalnog prava jedne od zemalja učesnica ili po međunarodnom pravu pod uslovom da je međunarodna organizacija ispunjava programske i nacionalne zahtjeve.

Prihvatljive aktivnosti:

Prioritetna osa 1:

 • Jačanje efikasnosti javnih ustanova iz sistema zdravstvene zaštite i socijalne njege kroz povećanje dostupnosti usluga,
 • Primjena ICT rješenja u cilju poboljšanja usluga i umrežavanje svih relevantnih učesnika.

Prioritetna osa 2:

 • Jačanje svijesti o potrebi očuvanja okoline,
 • Izrada i provedba planova upravljanja zaštićenim područjima, zaštita i obnova bioraznolikosti,
 • Unapređenje sistema za upravljanje vodama i otpadom,
 • Poboljšanje sistemaza zaštitu od elementarnih nepogoda kroz razvoj relevantnih planova i inicijativa i uspostavu centara za krizne situacije,
 • Unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije, podsticanje energetske efikasnosti kroz izradu relevantnih studija, akcionih planova i ulaganja u infrastrukturu,
 • Zajedničke inicijative u cilju poboljšanja pravnog okvira u području obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Prioritetna osa 3:

 • Razvoj, unapređenje i markiranje zajedničkih grana turizma, razvoj novih turističkih proizvoda, podrška turizmu kroz poboljšanje turističke infrastrukture,
 • Razvoj i primjenu ICT i inovativnih rješenja u sektoru turizma,
 • Jačanje ljudskih potencijala u sektoru turizma,
 • Vrednovanje, očuvanje, obnova i oživljavanje kulturne, istorijske i prirodne baštine, npr. UNESCO te drugih istorijskih i kulturnih znamenitosti i krajolika, uključujući i omogućavanje ili poboljšanje pristupa do njih,
 • Razvoj inicijativa za provođenje prekograničnih kulturnih događanja
  – Edukativni programi u sistemu osiguranja kvaliteta i standardizacije.

Prioritetna osa 4:

 • Poboljšanje efikasnosti institucija koje pružaju podršku u poslovanju, uspostava i jačanje klastera i poslovnih mreža, podsticanje preduzetništva kroz organizaciju edukativnih programa za jačanje preduzetničkih vještina,
 • Standardizacija, zaštita i promocija proizvoda, poticanje razvoja inovativnih proizvoda i usluga,
 • Jačanje suradnje između preduzetništva, centara za istraživanje i razvoj i obrazovnih institucija u cilju povećanja konkurentnosti.

Iznos sufinansiranja:

Minimalan iznos sufinansiranja iznosi 400.000 €, dok je maksimalan između 1.000.000 i 2.000.000 €, zavisno od prioritetne ose u sklopu koje se projekt prijavljuje.

Izvor: http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

http://www.europski-fondovi.eu/content/prvi-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-interreg-ipa-program-prekograni-ne-suradnje