05.12.2015. g. u Istočnom Sarajevu održan je  sastanak Upravnog  i Nadzornog odbora SUPRS.

Dnevni red sastanka je bio sledeci:

1.Usvajanje zapisnika sa predhodne prve sjednice UO,

2.Analiza uplaćene članarine za 2015.g,

3.Analiza finansijskog stanja u SUPRS,

4.Imenovanje novog sekretara i primopredaja dužnosti,

5.Izvještaj NO sa njegove prve sjednice,

6.Analiza stanja u sektoru pčelarstva,

7.Priprema predstojeće redovne godišnje sjednice Skupštine Saveza,

8.Razno.

Novi sekretar Saveza udruženja pčelara RS je g-din Damir Barašin iz Banja Luke.