1.12.2015. godine u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske održan je sastanak sa predstavnicima Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. Teme sastanka su bile:

– Izvještaj o toku registracije pčelara i pčelinjaka,

– Uspostavljanje testnih stanica u svrhu testiranja pčelinjih matica,

– Metode i način kontrole kvaliteta pčelinjih proizvoda,

– Proizvodnja, plasman i prodajne cijene meda,

– Traženje izvora finansiranja za izradu fenoloških karti i katastra pčelinje paše.

Na sastanku je konstantovano da je okončanje procesa registracije pčelara i pčelinjaka  prioritetni cilj za sve buduće planirane aktivnosti, te da u svrhu okončanja ovog procesa treba maksimalno angažovati sva udruženja pčelara, lokalne zajednice, medije i Republičku upravu za inspekcijske poslove. Iznesena je i pretpostavka da je još uvijek na terenu veliki broj pčelara koji uopšte nisu podnijeli prijavu za registraciju. Savez još uvijek prikuplja podatke o pčelarima koji su zainteresovani da rade na testiranju pčelinjih matica i stvorene su realne pretpostavke da se sa osnivanjem prvih testnih stanica može početi već početkom naredne godine. Predstavnici Saveza su kao jedan od najvećih problema u pčelarstvu naveli postojanje velikih količina meda neprovjerenog kvaliteta na domaćem tržištu, te zatražili da se preduzmu sve raspoložive administrativne mjere kako bi domaći proizvođači meda došli u povoljniji položaj i bili manje ugroženi od nelojalne konkurencije. Pčelari su izrazili potrebu za organizovanjem što većeg broja stručnih savjetovanja, edukacija i obuka u svim segmentima pčelarske proizvodnje.