EFSA, evropska agencija za sigurnost hrane, potvrdila je ono što se dugo sumnjalo. Neonikotinoidi, klasa pesticida u koje spadaju klotianidin, imidakloprid and tiametoksam, predstavljaju rizik za pčele i njihova upotreba je zabranjena kod svih biljnih vrsta koje su privlačne pčelama. Evropska komisija je 2013. zahtijevala procjenu rizika upotrebe ovih pesticida, nakon čega je iniciran niz istraživanja. Rezultati istraživanja, a posebno rezultati studije provedene tokom deset godina u Britaniji, pokazali su da postoji veoma štetan uticaj ove klase pesticida na pčele. Relevantni rezultati istraživanja biće objavljeni do 30. septembra 2015., kada će EFSA iznijeti i definitivne procjene rizika.