29.09.  U Trebinju je održana prekogranična konferencija projekta „Tipični proizvodi kao pokretač razvoja ruralnih područja TERRA. Putovi meda kroz Durmitor i Hercegovinu.“. Konferenciji su prisustvovali predstavnici proizvođača meda i udruženja pčelara iz prekograničnog područja.

Na konferenciji su predstavljene dosadašnje implementirane aktivnosti, provedeno istraživanje na terenu koje se odnosilo na popisivanje individualnih proizvođača meda, udruženja pčelara, predstavnika ugostiteljskog i turističkog sektora, njihovih trenutnih kapaciteta, aktivnosti i prepreka na koje nailaze u svakodnevnom radu.   Takođe su predstavljene i planirane aktivnosti u okviru projekta.

Nakon uvodnog obraćanja i predstavljanja projekta, Prisutnima se obratio Radivoje Maksimović koji je izvršio prezentaciju provedenog istraživanja na području 9 opšina u Bosni i Hercegovini. Zaključak je da su pčelari prilično dobro organizirani, ali da postoji prostor za poboljšanje pogotovo u pogledu finansiranja. Pored toga istaknuto je da su svi anketirani iskazali zainteresiranost za ucestvovanje  u projektu budući da u ovom sektoru kontinuirana nadogradnja, edukacija i povezivanja sa drugim proizvođačima je neophodna.

Predsjednik Udruženja pčelara „Leotar“ Obrad Ninković je predstavio rad udruženja, kapacitete koje posjeduju i problematiku na koju nailaze. Istaknuta je problematika oko prodaje  patvorenog  meda na što udruženje pčelara kao neprofitabilno udruženje ne može u dovoljnoj mjeri da utiče.. Drugi problem,koji je istaknut kao najzastupljeniji, berba je ljekovitog bilja koja se nekontrolirano odvija  i potreba za sadnjom medonosnog bilja.

Svetlana Vujičić, izvršni direktor Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma predstavila je rezultate provedenog istraživanja na području 6 opština iz Crne Gore. Predstavljene su i planirane aktivnosti koje treba da budu implementirane na području Crne Gore, komplementarne sa aktivnostima na području Bosne i Hercegovine u cilju poboljšanja i razvoja sektora pčelarstva i jačanja prekogranične saradnje.  Naglasak  je stavljen na konceptu izrade i promocije ovog turističkog proizvoda.

Vlado Radulović, sekretar Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore, predstavio je rad Saveza. Između ostalog, Savez je zadužen za praćenje stanja razvoja pčelarstva u CG učešće u izradi pod zakonskih akata iz oblasti pčelarstva kao i pružanju podrške pčelarima u pripremi projekata. Takođe je naglašena nelegalna prodaja meda koja predstavlja ozbiljan problem. Neke od aktivnosti koje su predviđene da se implementiraju u cilju unapređenja pčelarstva su: proizvodnja selekcioniranih matica, unaprjeđenje kvalitete pčelinjih proizvoda i zdravstvenog stanja pčelinjih zajednica, podrška mladim pčelarima početnicima kao i stručno osposobljavanje pčelara (edukacija, studijsko putovanje, izdavanje stručnog časopisa).

Projekt finansira Evropska unija u okviru IPA progrma prekogranične saradjne Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Predsjednik SUPRS

Radivoje Maksimović