Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде позива сва регистрована газдинства да до 15. маја текуће године изврше обавезу редовног годишњег ажурирања података о усјевима/засадима и сточном фонду у текућој години. За попуњавање образаца припремљено је одговарајуће упутство које је доступно и на званичној интернет страници МПШВ.

Регистрација пољопривредних газдинстава није временски ограничена активност већ континуиран процес. Упис у Регистар ПГ и Регистар корисника подстицајних средстава је предуслов за остваривање права на новчане подстицаје за развој пољопривреде и села.

Регистровано газдинство/корисник подстицајних средстава може имати активан или пасиван статус у регистру. Активан статус значи да су испуњене све обавезе и да газдинство/корисник има сва права по основу регистрације. Пасиван статус значи да неке обавезе нису испуњене и да постоји блокада права на одређени рок или до испуњавања приспјелих обавеза.

Газдинства која у прописаном року не буду извршила ажурирање података добиће пасиван статус у Регистру газдинстава и Регистру корисника, што значи да неће моћи остварити било каква права по основу регистрације до краја текуће године.