Nacrt pravilnika koji ovdje donosimo je urađen nakon višemjesečnih konsultacija Ministarstva poljoprivrede sa predstavnicima akademske zajednice, saveza pčelara i zaposlenih u Ministarstvu angažovanih na izradi istog, a sve uz uvažavanje postojećeg zakonskog okvira u Republici Srpskoj i aktuelne Evropske legislative koja uređuje ovu oblast.

Rok za primjedbe je 5 dana (do 24. novembra), a primjedbe se mogu dostaviti sekretaru Saveza ili Ministarstvu poljoprivrede RS.

Nacrt pravilnika