Poštovani,

Obavještavamo vas da je Ministarstvo donijelo rješenja za upis pčelara u evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj.

Rješenja se sukcesivno dostavljaju područnim jedinicama Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi. Rješenja su dostavljena područnoj jedinici Trebinje, Sokolac, a od idućeg ponedjeljka rješenja ce biti dostavljena i područnoj jedinici Bijeljina.

Molimo vas da u saradnji sa područnim kancelarijama pomognete u podjeli rješenja pčelarima sa područja vaše opštine.

Srdačan pozdrav,

Slavica Samardžić

Prilog: Dopis opštinama i Savezu udruženja pčelara