Na institutu “Dr Vaso Butozan” u Banja Luci je vršeno ispitivanje preparata “Argus Ras” koji se koristi u pčelarstvu. Rezultate ispitivanja pročitajte u prilogu.

Argus Ras