Nezapamćena katastrofa

Nezapamćena katastrofa

Poštovani pčelari, juče smo otvorili račun u Savezu za posebne namjene, ali je Vlada RS zabranila da se otvaraju takvi računi i da se sva novčana sredstva usmjere na račun Ministarstva  finansija RS za posebne namjene. Svaka pomoć je dobrodošla.

Ministarstva finansija
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka
svrha doznake: Račun posebnih namjena za pomoć poplavljenim područjima
Broj računa: 562-099-80946823-10.

Devizne uplate moguće je izvršiti na devizni račun Budžeta Republike Srpske otvoren kod
Unicredit Bank AD Banja Luka, prema sljedećim instrukcijama:

Ministarstvo finansija: Jedinstveni devizni račun trezora
Adresa: Trg Republike Srpske 1 BA-78000 Banja Luka

SWIFT: BLBABA22
Broj računa: BA39 5517 9048 0118 3851
Svrha doznake: Pomoć poplavljenim područjima