Lijepa vijest za pčelare Republike Srpske

– Imamo dobre vijesti za pčelare koji žele poboljšati vitalnost pčelinjih zajednica. Naime, prvi put ove godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske prepoznalo je značaj preventivne laboratorijske dijagnostike američke gnjiloće pčelinjeg legla koje je uzrokovano bakterijom Paenibacillus larvae – informisala nas je dr Violeta Santrač iz Javne ustanove Veterinarski institut Republike Srpske “Dr Vaso Butozan” u Banja Luci.

Po njenim riječima, usvojen je novi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 24. od 02. aprila 2014. godine. Između ostalog, u članu 21. navodi se da je za sprovođenje mjera laboratorijske dijagnostike naročito opasnih zaraznih bolesti životinja, od posebnog interesa za Republiku, ostvareno pravo na podsticajna sredstva za sprovođenje mjera laboratorijske dijagnostike. Posebno važno za pčelare je mogućnost besplatne dijagnostike američke gnjiloće, i to kroz dva vida aktivnosti:

  • američka kuga pčelinjeg legla (iz uzoraka klinički promenjenog legla) u iznosu od 11,50 konvertibilnih maraka;
  • preventivno otkrivanje američke kuge pčelinjeg legla (rana dijagnostika iz uzoraka meda, medne kape, pčela) u iznosu od 20 konvertibilnih maraka.

Ukazujući na potrebu da pčelari prepoznaju značaj ovakve mogućnosti, te da je na pravi način i uzajamnu korist dobre pčelarske i veterinarske prakse pametno iskoriste, dr Violeta Santrač, ističe:

– Kao ovlaštena, akreditovana laboratorija JU Veterinarskog institute Republike Srpske “Dr Vaso Butozan” Banja Luka zahvaljujemo se na odluci Ministarstva što je prepoznalo značaj aktivne i preventivne zaštite u oblasti pčelarstva za koje smo se zalagali još od 2010. godine na način da svi troškovi dijagnostike u punom i određenom iznosu budu finasirani iz budžeta Republike Srpske.

Svoje zadovoljstvo u vezi sa ovom novinom izražava i mr Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. Jer, Savez je uložio dosta truda da se dođe do navedene finansijske podrške Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

– Tokom narednih dana organizovaće se sastanak u Ministarstvu poljoprivrede i nastaviće se angažovanje  na implementaciji dogovorenih aktivnosti  – kaže predsjednik Maksimović.