Dobra pčelarska praksa

Iz rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Dobra pčelarska praksa

Savez udruženja pčelara Republike Srpske u saradnji sa Nevladinom organizacijom “Agritera” iz Holandije pripremio je i izdao priručnik “Dobra pčelarska praksa”. To je treće izdanje ovog veoma korisnog priručnika.

– Priručnik daje jasne smjernice za dobijanje pčelinjih proizvoda visokog kvaliteta. Savez udruženje pčelara Republike Srpske usmjerava svoje aktivnosti na podizanje kvantiteta i kvalitea pčelinjih proizvoda i stvaranje uslova za otkup i izvoz meda iz Republike Srpske – kaže mr Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

Priručnik je štampan u 2.000 primjeraka i dijeliće se na predavanjima za pčelare profesionalce po pčelarskim regijama. U pitanju su predavanja koja će Savez udruženja pčelara Republike Srpske organizovati u saradnji sa opštinskim udruženjima pčelara i Nevladinom organizacijom “Agritera” iz Holandije.