Obrad Ninković

Iz rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Obrad Ninković

Predsjednik Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Obrad Ninković sazvao je redovnu sjednicu Skupštine  za 22. mart o. g. koja će se održati na Jahorini u hotelu “Bistrica” sa početkom u 11,00 časova.

Delegatima Skupštine biće predložen sljedeći dnevni red:

  1. Razmatranje Izvještaja o radu Saveza u 2013. godini,
  2. Razmatranje Finansijskog izvještaja o poslovanju Saveza za 2013. godinu,
  3. Razmatranje Programa rada Saveza za 2014. godinu,
  4. Razmatranje Finansijskog plana Saveza za 2014. godinu,
  5. Donošenje Odluke o visini članarine za 2014. godinu i
  6. Razno.

Iz Kancelarije Saveza udruženja pčelara Republike Srpske upozoravaju da svako udruženje pčelara (redovne članice Saveza) imaju  pravo da delegiraju jednog  delegate, koji mora imati uredno izdatu punomoć od svog udruženja.  Udruženja pčelara koja ne delegiraju svog delagata mogu predsatvljati sa pravom odlučivanja njihovi predsjednici.