Hotel Bistrica

Sjednica Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Hotel Bistrica

Pčelarstvo  Republike Srpske je na dobrom putu. Savez udruženja pčelara Republike Srpske ulaže napore za još krupnije korake razvoja pčelarskog sektora. Upravni odbor sa aktuelnim predsjednikom mr Radivojem Maksimovićem na čelu dobio je povoljne ocjene za svoj rad u prošloj godini. To su najvažniji utisci koji su se mogli ponijeti sa redovne sjednice Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske koja je u subotu 22. marta o. g. održana u hotelu „Bistrica“ na Jahorini. Sjednici je  predsjedavao  Obrad Ninković, predsjednik Skupštine.

Pažnju delegata privukao je Izvještaj o radu Saveza za 2013. godinu. Obrazloženje ovog dokumenta dao je predsjednik Maksimović, a potom je uslijedila rasprava u kojoj je učestvovalo više delegata. U Izvještaju je posebno naglašena uspješna saradnja sa Holandskom nevladinom organizacijom „Agritera“, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srspke i dr. Dosta pažnje poklonjeno je međunarodnoj saradnji i učešću predstavnika Saveza na Kongresu Apimondije u Kijevu, a takođe i organizaciji Prvog naučno stručnog savjetovanja pčelara Republike Srpske u Banja Luci.

U nastavku rada sjednice Razmatran je i usvojen Finansijski izvještaj za prošlu godinu, koji je obrazložio Slavko Savić, predsjednik Nadzornog odbora. Razmatran je i usvojen, takođe,  Finansijski plan za 2014. godinu u kojem su planirani prihodi i rashodi u ukupnoj visini od 106.500,00 konvertibilnih maraka. U ovom iznosu predviđeni su prihodi od članarine u visini od 28.500,00 konvertibilnih maraka, prihodi od donacija vladinih organizacija u visini od 28.000,00 i prihodi od donacija nevladinih organizacija u visini od 50.000,00 konvertibilnih maraka. Kada je riječ o dokumentima finansijske prirode važno je naglasiti da je donijeta Odluka o visini članarine za 2014. godinu kojom se predviđa da udruženja pčelara – redovne članice plaćaju članarinu u visini od KM 20,00 za svakog člana udruženja pčelara, koji ispunjava uslove za podsticaje i 5 konvertibilnih maraka za članove udruženja pčelara koji nisu ostvarili to pravo. Uplata članarine se vrši do 30. juna 2014. godine za članove udruženja koji su stekli status člana udruženja do 3l. maja 2014. godine, a do kraja tekuće godine za članove koji su status člana u udruženjima pčelara ostvarili od 1. juna do kraja ove godine.

Delegati su razmatrali u usvojili Program rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske za 2014. godinu. Ovaj dokumenat uskoro ćemo u cijelosti objaviti na našoj web stranici.

Uskoro ćemo objaviti i kompletniji izvještaj sa sjednice Skupštine na Jahorini.