Stevo Mirjanić

Iz aktivnosti Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Stevo Mirjanić

Savez udruženja pčelara Republike Srpske obratio se gospodinu prof. dr Stevi Mirjaniću, ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, sa molbom da primi predstavnike ovog Saveza. U pismu koje je upućeno Ministru agrumentovano se ukazuje na probleme pčelarskog sektora, ali i na rješenja i perspektivu ove grane poljoprivrede.  Predložena su konkretna rješenja i inicijative kako bi se dobila podrška resornog ministarstva za relizaciju planiranih aktivnosti. Inicijativa za prijem kod ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske potekla je na osnovu zaključaka sa nedavno održane sjednice Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.

Pismo mr Radivoja Maksimovića, predsjednika Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske objavljujemo u cijelosti, nadajući se da će podaci i činjenice iznijete u njemu biti od koristi za sve članove Saveza.

ministarstvo novo