SUPRS

Iz rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

SUPRS

Godinu 2013. karakterišu brojne aktivnosti Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. O njima je  konkretno i argumentovano bilo riječi u  Izvještaju o radu koji je  prezentiran delegatima Skupštine na sjednici koja je održana 22. marta o. g. na Jahorini. Iz tog skupštinskog materijala prenosimo najvažnije dijelove sa akcentom na sadržaje o kojima tokom minule godine nismo pisali.

U prošloj godini Savez udruženja pčelara Republike Srpske nastavio je uspješnu saradnju sa nevladinom organizacijom „Agritera“ iz Holandije. Realizacija projekta implementirana je u periodu od 7. jula prošle do 28. februara ove godine. Visoku ocjenu dobila su predavanja eksperata iz Holandije koja su realizovana početkom oktobra u Vlasenici, Sokocu, Višegradu i Trebinju, a teme su bile: „Bolesti pčela sa posebnim osvrtom na varou“, „Kako doći do kvaliteta i kvantiteta pčelinjih proizvoda prema standardima Evropske unije“ i „Marketing u pčelarstvu, zahtjevi tržišta Evropske unije“. Tokom novembra mjeseca realizovana je posjeta dvojice holandskih konsultanata  (revizori na projektu „Agritera“) udruženjima pčelara Podkozarske regije – Omarska, Dobojske regije – Derventa i Brod te Krajiške regije – Banja Luka. Domaćini su bili predstavnici Upravnog odbora Saveza i predstavnici opštinskih udruženja pčelara. Oni su nadalje posjetili Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske gdje su razgovarali sa Zoranom Kovačevićem, pomoćnikom ministra, a potom su bili gosti Jedinice za praćanje projekata u poljoprivredi gdje su vodili razgovor sa direktorom Radenkom Jeftićem. Posebno su pokazali interesovanje za naše naučne institucije i naučne radnike. Bili su gosti Veterinarskog instituta Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“ i Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci, gdje su imali razgovore sa dr Violetom Santrač i dr Goranom Mirjanićem.

U saradnji sa ovom nevladinom organizacijom iz Holandije urađen je Katalog o pčelarstvu Republike Srpske i DVD materijali, koji su korišteni u promotivne svrhe na međunarodnim skupovima. Štampana je i brošura o varoi, čiji je autor holandski ekspert za bolesti pčela. Ova brošura je dijeljena učesnicima Prvog naučno stručnog savjetovanja pčelara Republike Srpske u Banjaluci kao i na predavanjima holandskih eksperata u mjesecu oktobru.

Tokom protekle godine obavljene su pripreme za nastavak implementacije projekta sa „Agriterom“ (organizacija studijskog putovanja za pčelare, izrada pčelarske baze, organizovanje predavanja za pčelare profesionalce za sve pčelarske regije). Ove aktivnosti će se realizovati u periodu od februara do maja 2014. godine.

I u 2013. godini nastavljena je uspješna saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Samo u aprilu održana su dva sastanka sa predstavnicima resornog ministarstva na kojima je dogovoren nastavak podrške pčelarskom sektoru kroz podsticajne mjere definisane Pravilnikom za 2013. godinu. Ministarstvo je pružilo značajnu pomoć za organizovanje Međunarodnog pčelarskog skupa u Banjaluci – Prvog naučno stručnog savjetovanja pčelara Republike Srpske. Nastavljene su aktivnosti na izradi kvalitetne pčelarske baze, katastra paše, fenološke karte… U toku su završne pripreme za izradu pločica za obilježavanje pčelinjaka, koje će se distribuirati preko opštinskih organa za poljoprivredu tokom 2014. godine. Podsticaji za pčelarstvo u 2013. godini iznosili su 4 konvertibilne marke po košnici. Umanjenje je uslijedilo zbog nedostataka sredstava u budžetu. Svakako treba naglasiti da resorno ministarstvo smatra  Savez udruženja pčelara  za najbolje organizovanu poljoprivrednu asocijaciju u Republici Srpskoj.

Početkom novembra 2013. godine u Banjaluci je održano Prvo naučno stručno savjetovanje pčelara Republike Srpske. Riječ je o najvećem pčelarskom dogođaju sa eminentnim učesnicima među kojima je bio i Žil Ratie, predsjenik Svjetske pčelarske organizacije Apimondija. Održan je i okrugli sto, a teme su bile:

–         konflikltne situacije u savremenom pčelarstvu – kako dalje?

–         Perspektive pčelarstva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i

–         Kako motivisati budućeg pčelara.

Za organizaciju ovog značajnog skupa rukovodstvo Saveza udruženja pčelara Republike Srpske utrošilo je mnogo napora i volonterskog rada, ali trud se isplatio jer je to bila uspješna promocija pčelarstva Republike Srpske na svjetkom nivou.

Tokom 2013. godine uspostavljen je kontakt sa firmama iz Italije, Francuske, Holandije, Engleske i Norveške sa ciljem da se obezbijedi realizacija meda sa naših prostora u ovim zemljama. Ova aktivnost će se nastaviti i u 2014. godini.