Sa sjednice

Sa sjednice

11.02.2014. u prostorijama Vlade RS održan je sastanak sa ministrom poljošprivrede RS g-dinom Stevom Mirjanićem i saradnicima. Sastanku su prisustvovali predstavnici poljoprivrednih asocijacija RS, zadružnog saveza, naučnih institucija. Tema sastanka je bila raspodjela agrarnog budžeta za 2014.

Prijedlog je sledeći

—  sredstva budžeta za poljoprivredu Ukupno raspoloživa za 2014 godinu iznose 60 miliona.

—  Sredstva će se realizovati u okviru dvije grupe mjera:

—  I grupa: podrška proizvodnji i dohotku (tekuća proizvodnja u oblasti stočarstva i biljne proizvodnje); premije, regresi, podsticaji po hektaru, grlu, košnici, kilogramu, zdravstvena zaštita biljaka i životinja; podrška otkupu;

—  II grupa: podrška dugoročnom razvoju kroz različite oblike kao što su investicije u objekte, mehanizaciju, opremu, nove zasade, staklenike, navodnjavanje i dr., kao i one namjene koje se odnose na podršku svim proizvođačima, a tiču se protivgradne zaštite, izrade strateških dokumenata, podrške udruženjima i zadrugama, razvojnim i istraživačkim centrima i sl.

Živa diskusija

Mjere podrške ruralnom razvoju koje se odnose na onaj neproizvodni dio ruralnog razvoja kao što je razvoj infrastrukture, izgradnja seoskih objekata, dopunskih djelatnosti, razvoj ruralnog turizma i dr. finansiraće se iz drugih izvora za šta će se rješenja tražiti unutar Vlade odnosno drugih Ministarstava kojih se tiče razvoj ruralnih područja

Predsjednik Saveza udruženja pčelara RS Radivoje Maksimović je predložio da podsticaj za sektor pčelarstva za 2014. godinu treba da bude veći u odnosu na predhodne godine. Prijedlog SUPRS je da budžet treba da bude 1.300,000 KM .

Prijedlog raspodjele sredstava:

–          Podsticaj po kosnici 6 KM

–           Podrška proizvodnji selekcionisanih matica 5KM po proizvedenoj matici

–          Sufinansiranje nabavke kvalitetnih lijekova  50 %

–          Podrška  suzbijanju prodaje patvorenog meda

–          Podrška suzbijanju zaraznih bolesti

–          Podrška organizovanju naučno stručnih skupova, sajmova

–          Podrška organizovanju škola pčelarstva