Vasa Pelagić

Priredio: M. Bukilić, „Beogradski pčelar“

Vasa Pelagić

U knjizi “Narodni učitelj”, koja je objavljena 1893. godine, Vasa Pelagić je dio prostora posvetio i pčelarstvu. Prenosimo neke savjete ovog narodnog učitelja, jer su  i danas istinsko “zlatno zrnevlje”. A oni koji danas nisu aktuelni,  lijepa su ilustracija kako se  tada  pčelarilo.

  • Pčelari sa košnicama đerzonkama, pa ćeš dobiti meda kudikamo više, nego da pčelariš sa prostim košnicama vrškarama: Osim toga med je čist, nepomućen ničim, a iz prostih košnica je med crn, smešan sa saćem, rđom i pčelama, te izgubio i miris i ukus za jelo, pa nije tako ni lekovit kao onaj iz đerzonaka.
  • Gledaj da su ti košnice jake. Samo od jakih košnica ima dobiti. Jedna jaka košnica više vrijedi nego deset slabih.
  • Gledaj da su ti u košnicama uvek mlade matice, jer one namnožavaju društvo, a od dobroga i jakog društva dolazi dobit. Svake druge, a možeš baš i svake godine zameniti matoru mladom maticom.
  • Jake košnice sa mladim  maticama ostavljaj za presad, jer samo jake košnice mogu dobro prezimiti i odmah na proljeće, kad udari paša, s korišću raditi.
  • Prije nego što nastupi glavna paša, gledaj da su ti košnice, koje si odredio za sabiranje meda, u punom jeku, u punoj snazi ti maticu za glavne paše ograniči u plodištu na mali prostor. To ćeš postići, ako Hanemanovim rešetkama odvojiš medište od plodišta.
  • Imaj preko ljeta uvijek mladih matica u malim košnicama za zapaćene matice, jer kad ti nestane matica, moći ćeš je odmah dodati iz ovih košnica.
  • Svake druge godine vadi iz plodišta staro saće. Tako ćeš izbjeći da ti pčele ne zakržljave.
  • Gledaj da su ti košnice u proljeće utopljene sve dok ne udari prava vrućina. Dobro utopljenim košnicama unapređuje se razvitak paroja (nov, mladi roj), a od toga dolazi sav napredak i dobit u pčelarstvu.
  • Gledaj da su ti košnice sve jednake, jedna kao druga. Iz jedne košnice okvir mora biti udesan i za ma koju drugu košnicu, a onda pčelarenje ide kao sat. Ako ti je slučajno među jakim košnicama koja slaba, onda ćeš je moći za nekoliko minuta ojačati, ako po koji okvir sa leglom, iz jakih košnica metneš u slabu. Tako isto moći ćeš i vještačke rojeve praviti samo onda, ako su ti svi okviri jednake veličine.