Dimilice

Za pčelare početnike

Image result for bee smoker

Dimilica služi za umirivanje pčela pri pregledu i ima ih više vrsta. Izrađuju se od lima i sastoje se iz okruglog dijela u koji se stavlja material za sagorijevanje i mijeha, kojim se ubacuje i izduvava dim od sagorjelog materijala kroz lijevak na poklopcu dimilice.

Materijal za sagorijevanje treba da je takav da sporo sagorijeva i da proizvodi dim koji nije mnogo ljut. Najbolje su sušene gljive koje rastu na drveću, stare suve krpe, trulo drvo, kore od drveta, kolači spravljeni od droždine pomiješane s piljevinom i suve kočanke.

Pčelarska kapa služi za zaštitu lica od pčelinjeg uboda. Postoji više vrsta, a za početnike su najpodesnije kape sa žičanom mrežom ispred lica u obliku cilindra, oko kojeg je prošiveno platno koje štiti glavu i vrat. Iskusni pčelari koriste slamne šešire koji oko glave i vrata imaju mrežu od konca, a ispred očiju mrežu od konjske dlake pravougaonog oblika.

Pčelarski nož se upotrebljava za otvaranje košnica, razdvajanje okvira, struganje voska i propolisa, kao i nečistoće s podnjače itd. Najbolji je tzv. američki nož, izrađen od čelika, s oštricama na oba kraja. S jedne strane je prav, a s druge povijen pod pravim uglom. Dužina noža je oko 20, a širina tri-četiri santimetra.