Savez udruženja pčelara Republike Srpske najtoplije se zahvaljuje broj-nim institucijama i pojedincima koji su svojim angažovanjem na najrazličitije načine dali svoj doprinos organizaciji i realizaciji Prvog naučno- stručnog savjetovanja pčelara Republike Srpske, koje je 2. i 3. novembra o. g. održano u Banja Luci. Da nije bilo suorganizatora, sufinansijera i entuzijazma naših pčelara i pčelarskih funkcionera,   sigurno je da ovaj skup ne bi protekao tako uspješno i veličanstveno. Zajedničkim angažovanjem  i sinhronizovanim radom predstavili smo se kao organizoavana snaga sposobna i za najveće poduhvate.

Posebno se zahvaljujemo predsjednicima pčelarskih asocijacija iz regiona koji su svojim prisustvom uveličali ovaj naučno-stručni skup.

Zahvaljujemo se, takođe, brojnim pčelarima i predsjednicima udruženja pčelara jer su svojim prisustvom i interesovanjem pokazali da postoji velika zainteresovanost za najnovija dostignuća nauke i struke u pčelarstvu.

Naravno, zahvaljujemo se i svim predavačima, koji su sa mnogo pažnje pripremili svoja izlaganja i prezentirali ih manirom iskusnih ljudi od struke i nauke I na taj način pružili veliku podršku Savjetovanju.

Na kraju, posebno se zahvaljujemo dekanu Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci prof. dr Aleksandru Ostojiću i njegovim saradnicima, prof. dr Vojislavu Trkulju, direktoru Poljoprivrednog institute Republike Srspke, Milenku Obradoviću, direktoru Agencije za agrarna plaćanja sa saradnicima i brojnim drugim prijateljima pčelarstva koji su svojim učešćem u radu podigli nivo ovog naučno stručnog skupa.

Savez udruženja pčelara Republike Srpske znaće da cijeni sve institucije i pojedince koji su nam ovom prilikom pomogli. S pravom se nadamo da njihova podrška neće izostati ni u drugim sličnim prilikama.

Hvala svima!

Savez udruženja pčelara Republike Srpske

Mr Radivoje Maksimović  predsjednik