Sa skupa

Zaključci Okruglog stola održanog na Prvom naučno – stručnom savjetovanju pčelara Republike Srpske

Sa skupa

U okviru nedavno održanog Prvog naučno – stručnom savjetovanja pčelara Republike Srpske u Banja Luci održan je Okrugli sto na kome se raspravljalo o veoma aktuelnim temama:

1. Konfliktne situacije u savremenom pčelarstvu, kako dalje?

Savremena poljoprivreda, zakonodavstvo, tržište, kvalitet proizvoda.

2. Perspektiva pčelarstva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kako dalje?

3. Kako motivisati budućeg pčelara?

Poslije veoma zanimljive i izuzetno sadržajne dvodnevne rasprave u kojoj je učestvovao veliki broj učesnika, donijeti su zaključci, i to:

 1. Izrada Strategije razvoja pčelarstva u Republici Srpskoj za period od 2014. do 2020. godine;
 2. Harmonizacija zakonodavstva sa EU i OIE;
 3. Transfer znanja kroz edukaciju pčelara i svih učesnika u sektoru pčelarstva;
 4. Organizovana i jaka medijska promocija pčelarstva;
 5. Unapređenje saradnje s nadležnim ministarstvima i inspekcijama (podsticaji, promet meda i pčela, kvalitet meda, hrane za pčele i satnih osnova);
 6. Izrada Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše;
 7. Izrada novog Pravilnika o suzbijanju i iskorjenjivanju bolesti pčela;
 8. Izrada Pravilnika o kvalitetu isravnosti hrane za pčele i satnih osnova;
 9. Kontrola kvaliteta i inspekcijske procedure u pogonima za proizvodnju satnih osnova i hrane za pčele;
 10. Jačanje analitičkih kapaciteta u kontroli meda i drugih pčelinjih proizvoda;
 11. Borba protiv patvorina (falsifikata) meda i pčelinjih proizvoda;
 12. Izrada akcionog plana za zaštitu pčelinjih zajednica od trovanja pesticidima (proizvođači pestricida – poljoprivrednici – pčelari);
 13. Sadnja medonosnog bilja u saradnji sa lokalnim samoupravama i
 14. Unapređenje saradnje sa pčelarskim savezima iz regije na  rješavanje zajedničkih problema.