Komunicirajući sa udruženjima pčelara – članicama Saveza udruženja pčelara Republike Srpske došli smo do zaključka da je kod jednog broja njih došlo do promjene adresnih podataka. Na našoj web stranici  nalazi se spisak članica Saveza, koji istovremeno predstavlja i neku vrstu adresara. Da bi taj adresar bio u funkciji posjetilaca naše web stranice neophodno ga je kontinuirano ažurirati.

U tom smislu obraćamo vam se sa molbom da pogledate svoje podatke u rubrici “Članovi Saveza” i ukoliko utvrdite da vaši adresni podaci nisu tačni da nam javite promjene adrese, broja telefona i faksa, e-mail (ukoliko ga imate) te ime novog predsjednika (ukoliko ste imali promjenu). Na taj način ćemo biti u situaciji da imamo osnovne podatke o članicama Saveza udruženja pčelara Republike Srpske na jednom mjestu.

Za komuniciranje koristite e-mail: bcbn@telrad.net ili telefon: 055/215-176.

U nadi da će naša saradnja i ubuduće biti uspješna, srdačno vas pozdravljamo!

“Biznis klub”

Bijeljina