Dalmatina 2013.

Poziv iz Splita

Dalmatina 2013.

U Splitu, tačnije Hotel “Zagreb” Duilovo,  održaće se 16. i 17. novembra o. g. Četvrti  međunarodni pčelarski sajam “Dalmatina”.  Zahvaljujući organizatoru u situaciji smo da Vas upoznamo sa kompletnim Programom stručno – edukativnog skupa, koji u cijelosti prenosimo:

PROGRAM STRUČNO-EDUKATIVNOG SKUPA

4.međunarodnog pčelarskog sajma “Dalmatina“

Split, Hotel „Zagreb“ (Duilovo)

16. – 17.studeni 2013.

Subota 16. studeni 2013.

10:00  Svečano otvaranje međunarodnog pčelarskog sajma

10:45  Rodoljub Živadinović, dr.med. ( Srbija)

„Pčelarenje Farrarovom košnicom“

12:00  dr.sc. Aleksandar Uzunov, dipl.ing.agr. (Makedonija)

Praktična iskustva u komercijalnoj proizvodnji matica

upotrebom više tipova oplodnjaka

13:00  Mladen Krstić, dipl.ing.agr. (Srbija)

“Paketni rojevi – šansa za pčelare“

14:00 – 15:00 STANKA ZA RUČAK

15:00 Matija Bučar,prof.

„Pčelinje paše krških livada“

16:00 Svečano proglašenje i dodjela diploma za ocjenjivane vrsta meda

Nedjelja  17. studeni 2013.

10:00  Franc Šivic (Slovenija)

„Pčelarski turizam“

11:00  doc.dr.sc. Ivana Tlak Gajger, dr.med.vet (Hrvatska)

„Antibakterijska svojstva dalmatinskih medova- rezultati

znanstvenih istraživanja“

12:00  Vlado Auguštin ( Slovenija)

„Suzbijanje varooze u vrijeme ispaše“

13:00 Zlatko Tomljanović, dr. med.vet. (Hrvatska)

“Vapnenasto leglo – stara i nova bolest “

Pozor !

Za sve informacije oko hotelskog smještaja tijekom „Dalmatine“ , molim, nazovite hotel „Zagreb“ u Duilovu na broj telefona 021/35 32 60 s naznakom da ste sudionik sajma.