Grad domaćin

U petak 16. avgusta u Trebinju

Grad domaćin

Upravni odbor Saveza udruženja pčelara Republike Srpske održaće redovnu sjednicu u Trebinju u petak 16. avgusta. Tom prilikom razmatraće se realizacija Programa rada u prvih šest mjeseci ove godine, a na dnevnom redu biće i druga tekuća pitanja, među kojima i intezitet naplate članarine za 2013. godinu.

Kako smo saznali u razgovoru sa mr Radivojem Maksimovićem, predsjednikom Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, analiziraće se rad Saveza u prvom polugodištu, ali i udruženja pčelara – članica Saveza. Biće to prilika da se članovi Upravnog odbora dogovore o realizaciji preostalih programskih zadataka do kraja ove godine.