Novi pravilnik

Aktuelne teme

Novi pravilnik

Tokom mjeseca februara ove godine predstavnici Saveza udruženja pčelara Republike Srpske interesovali su se u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine – Sektor za transport u Sarajevu kada će se donijeti Pravilnik koji proizilazi iz izmjena i dopuna Zakona o bezbijednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Riječ je o Pravilniku kojim bi se regulisala pitanja vezana za registraciju vozila za prevoz pčela. Tada je dobiven odgovor da će  ovaj podzakonski akt, za kojim pčelari vape godinama, biti donijet najdalje do početka juna ove godine i da će pitanje bližeg i preciznijeg regulisanja prevoza pčela najzad biti trajno riješiti.

Koncem maja Savez udruženja pčelara Republike Srpske obratio se pismeno Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da dobije informaciju u vezi sa Pravilnikom.

– Shodno tom razgovoru i obećanju, mi sada i na ovaj način pitamo, da li je predmetni Pravilnik donesen, ako nije, kada će ga ovo Ministarstvo donijeti i objaviti, i da li će se njime regulisati preciznije uslovi pod kojim će prevoz pčela biti jeftiniji i povoljniji trajnom registracijom specijalnih vozila za ove namjene? Nadamo se da Vam nemoramo obrazlagati kolika je potreba i zainteresovanost svih selećih pčelara u cijeloj Bosni i Hercegovini sa ovim pitanjem i problemom, da se ono već jednom trajno reguliše i povoljno riješi na zadovoljstvo ogromnog broja robnih proizvođača pčelarskih proizvoda – ističe se u pismenom obraćanju  koje je potpisao Slavko Stanić, sekretar Saveza.

S obzirom da još uvijek nema Pravilnika, pa ni odgovora na pismo iz maja, Savez udruženja pčelara Republike Srspke se sredinom avgusta, obratio pismeno Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske u Banja Luci i Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u Sarajevu sa novim zahtjevom za donošenje dugo traženog Pravilnika.  Podsjećajući na obećanje da će Pravilnik biti donesen do juna, rukovodstvo RS pčelara podsjeća da je obećani rok protekao a da “nažalost nismo dobili nikakav odgovor, iako je prošlo skoro dva i po mjeseca, dakle, više od 60 dana, po ZOP-u trebali smo dobiti odgovor?!”

U tom pismenom zahtjevu, koji je potpisao mr Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza, se kaže:

 – Sada se obraćamo, kao što vidite, resornim ministarstvima BiH i RS, sa zahtjevom da se donese Pravilnik na nivou BiH ili RS kojim bi se preciznije i povoljnije za pčelare, regulisala i registracija motornih vozila za prevoz pčela. Ovo je problem i opravdana potreba pčelara kao poljoprivrednih proizvođača u ovoj grani poljoprivredne djelatnosti.

Nadamo se da Vam nije potrebno detaljnije obrazlagati koliko je važna i opravdana zainteresovanost nekoliko hiljada selećih pčelara u BiH da se ovo pitanje, za njih konačno povoljno riješi, imajući u vidu da oni svoja motorna vozila radi ove vrste transporta samo dva-tri puta koriste u toku godine, a do sada su plaćali razne obaveze po osnovu registracije kao da ih koriste svakodnevno. Registracija ovih specijalnih vozila košta izuzetno mnogo, s obziorm koliko se malo koriste za ove namjene, tako da im enormno opterećuje i povećava cijenu koštanja pčelinjih proizvoda, posebno meda.

Rješenja, bar za sada, nema. Pošta ide u jednom pravcu. S pravom se treba nadati da će ovo za pčelare itekako aktuelno pitanje, najzad, biti riješeno. Naravno, na zadovoljstvo pčelara.