Tridesete

Pčelarski vremeplov

Tridesete

Prema podacima koji su se mogli čuti na Kongresu pčelara sveslavenskih zemalja, koji je održan 1934. godine u Beogradu, u tadašnjoj zajedničkoj državi podijeljenoj u devet banovina, bilo je ukupno 668.863 košnice. Prednjačili su pčelari Savske banovine sa 106.660 košnica, ispred  pčelara Drinske banovine sa 93.213, na trećem mjestu je Dunavka banovina sa 86.187, a slijede: Moravska (80.543), Zetska (72.879), Dravska (71.957), Vardarska (57.294), Vrbaska (56.957) i Primorska banovina (43.173).

Od ukupnog broja košnica 220.000 ih je bilo sa pokretnim saćem, a sve ostale  su bile sa nepokretnim saćem, što najbolje ilustruje tadašnji nizak tehnološki nivo pčelarenja na našim prostoriam.  Košnica sa pokrentnim saćem bile su najzastupljenije u Dunavskoj banovini (53%), zatim u Dravskoj (50%), Savskoj (33%), Drinskoj, Vrbaskoj i Primorskoj  (po 25%), te Moravskoj (20%), Vardarskoj (15%)  Zetskoj banovini(10%).

Ovom prilikom je iznijet podatak da je 1921. godine bilo ukupno 534.446 košnica od toga sa pokretnim saćem 119.697, dakle, u periodu od 1921. do 1934. godine broj košnica je povećan za 134.417, od čega se na košnice sa pokrenim saćem odnosi 100.303 komada.

Po ukupnom broju košnica naša tadašnja zemlja je bila četvrta u Evropi!