Misteriozni insekti

Da li ste ih vidjeli?

Pripremila: Mr Violeta Santrač, Veterinarski institut Republike Srpske  “Dr Vaso Butozan” Banja Luka

Misteriozni insekti

Prilikom terenskih uzorkovanja u okviru projekta APINET na teritoriji Mrkonjić Grada uočena je dosta brojna populacija insekata sa kojima se ranije nismo susretali. Mještani sa lokaliteta užeg centra grada saopštavaju da su te “mušice” došle iznenada, da ih nisu ranije viđali, da ne bodu niti grizu, da se nalaze na cvijeću ali da ulaze i u stambene objekte.

Iz radoznalosti ali i potrebe sagledavanja prisustva drugih insekata koji kohabitiraju sa medonosnom pčelom izvršeno je uzorkovanje a i osnovna entomološka identifikacija urađena je u Veterinarskom institutu Republike Srpske “Dr Vaso Butozan”  Banja Luka.

Na osnovu morfoloških karakteristika i pregleda web dostupnih informacija saznaje se da se vjerovatno radi o vrsti osolikih mušica, engl. Hoverfly (muva koja lebdi), sistematizovanih kao superfamilija Syrphoidea.

Interesantno je saznati više o ovom insektu i iz perspektive pčelara jer se insekt hrani polenom ali i jajima lisnih ušiju, lisnim sokom. Brojna populacija ovih osolikih mušica prvi je znak, najava, veoma brojne populacije Aphida. Ovo može značiti da je mogućnost medenja medljikovcem na nekim teritorijama, ove godine predviđena i pojavom ovih insekata

Izvor: http://insectsofwestvirginia.net/f/syrphus-sp.html

Ovo je tek početak priče kojom se više trebaju pozabaviti entomolozi. Bilo bi dobro znati i više o tome kako ovi insekti migriraju te da li su u stanju mehanički ili biološki prenositi neke od patogena medonosne pčele.

Da li je ovaj insekt primjećen na nekim drugim lokacijama?

Ako ih prepoznate na još nekoj lokaciji napišite riječ dvije o tome.

Naučna klasifikacija:

Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Class: Insecta
Order: Diptera
Suborder: Brachycera
Section: Aschiza
Superfamily: Syrphoidea
Family: Syrphidae
Latreille, 1802