Pčelarski kalendar

Pred čitaocima

Pčelarski kalendar

“BizNis klub” d. o. o. Bijeljina je izdao osmi “Pčelarski kalendar”.  U pitanju je godišnjak za pčelare sa obiljem stručnih, informativnih i zabavnih priloga. Kao i ranijih godina, štampao se na 240 strana B-5 formata.

Pored uvodnog, kalendarskog i opšteg dijela  ovogodišnji „Pčelarski kalendar”   objavljuje sljedeće sadržaje: „Gajenje pčela”, „Seleće pčelarenje”, „Pčelinja paša”, „Bolesti pčela”, „Pčelarstvo u svijetu”, „Apiterapija – liječenje pčelinjim proizvodima”, „Iz naših krajeva”, „Ostale priloge” te „Kalendar pčelarskih sajmova i izložbi”, „Pčelarstvo na internetu” i dr.

Iz obimnog sadržaja posebno želimo ukazati da se u novom „Pčelarskom kalendaru” može da pročita:

  • Šta poručuju pčelarima  Gilles Ratia, predsjednik Apimondije – Svjetske pčelarske organizacije, i Tatjana Vasilkivska, predsjednica Organizacionog odbora i predsjednica Bratstva pčelara Ukrajine,  uoču 43. kongresa ove asocijajcije u Kijevu,
  • Više priloga o čvršćem povezivanju voćara i pčelara na bazi obostranih interesa sa iskustvima iz Republike Srpske,
  • Zanimljiv naučni rad prof. dr Zorana Stanimirovića, šefa Katedre za biologiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, na temu „Biologija pčelinjeg krpelja”,
  • Prigodan tekst vezan za 20 godina postojanja i rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske,
  • Seriju interesantnih priloga  o selećem pčelarenju iz pera stručnjaka i pčelara praktičara,
  • Prilog doc. dr Renate Relić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, o faktorima potrebnim za nastanak zaraznih bolesti pčela,
  • Iskustva uglednih pčelara u borbi sa bolestima pčela,
  • Tekst o  pološkama u kojem se govori o dilemi da li su ove košnice prevaziđene ili neopravdano zapostavljene,
  • Aktuelnu temu iz pera pčelarskog doajena Jove N. Kantara pod naslovom „Uticaj elektriciteta i magnetizma na kvalitet matica”  i obilje drugih zanimljivih priloga iz pera uglednih autora i pčelara praktičara.

Cijena „Pčelarskog kalendara” je i ove godine 10,00 konvertibilnih maraka. Naružbine se mogu izvršiti odmah na e-mail: bcbn@telrad.net, tel. +387 (0)55 215 176 ili mob. +387 (0)65 655 676.