Violeta Santrač

Značajna novost  vezana za zdravstvenu zaštitu pčela

ЈАВНА УСТАНОВА ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ „ДР ВАСО БУТОЗАН“ БАЊА ЛУКА АКРЕДИТОВАЛА ТРИ МЕТОДЕ У ОБЛАСТИ ДИЈАГНОСТИКЕ БОЛЕСТИ ПЧЕЛА И ПЧЕЛИЊЕГ ЛЕГЛА

Dr Vaso Butozan

За потребе постизања захтјева система квалитета у дијагностици болести пчела по захтјевима стандарда за лабораторијска испитивања BAS EN ISI/IEC 17025, Институт je акредитовао три методе за дијагностикu: америчке куге, ноземозе и етиниозе.

Политика квалитета садржана у слогану Института „Квалитет прије и изнад свега“ обавезује на стални напредак и држање корака са међународним стандардима, што мисију Института као националне, јавне институције у овој области легитимише у својству ауторитета и непристрасног гаранта безбједности хране и здравља животиња у Републици Српској.

Р. бр. Предмет испитивања/

Материјал/Производ

Врста испитивања/Мјерна карактеристика Метода испитивања (правилник, стандард, упутство, валидована метода)
1 Пчеле, пчелиње легло, мед Дијагностика америчке куге пчелињег легла OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008. Chapter 2.2.2
2. Пчеле Дијагностика ноземозе пчела OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008. Chapter 2.2.4.
3 Дијагностика Aethina tumida OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th Edition, Volume 1 and 2, Paris, 2008. Chapter 2.2.5.

ВИШЕ О ИНСТИТУТУ

Јавна установа Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања Лука је јединствена, национална, специјалистичка и научна институција ветеринарске медицине, чија се форма, облик и стручни профил обликовао кроз деценије упорног и стрпљивог рада. Основан је 1934. године под именом „Одјељење за ветеринарску епидемиологију“ при Хигијенском заводу у Бањој Луци, за шта заслуге припадају академику професору др Васи Бутозану, чије име Институт данас носи.

Након Dругог свјетског рата, послује самостално, као Ветеринарски завод, а у периоду 1975-1992. године, дјелује у саставу научно-истраживачког института Ветеринарског факултета Сарајево.

Одлуком Владе Републике Српске 21.06.2001. године, оснива се Ветеринарски Институт Републике Српске “Др Васо Бутозан”. Поред лабораторија у Бањој Луци, Институт од 2003. године, обавља дјелатност и у Бијељини.

Uzrok uginuća

Институт је 02.02.2011. године акредитовао лабораторије премa стандарду BAS EN ISO/IEC 17025:2006, из области физичко-хемијских испитивања хране и резидуа, ветеринарске микробиологије, дијагностике болести животиња, серолошких, вирусолошких и паразитолошких испитивања и микробиолошких испитивања хране за животиње.

Јавна установа Ветеринарски институт Републике Српске “Др Васо Бутозан” у Бањој Луци данас представља савремену научноистраживачку и специјалистичку установу у области ветеринарске медицине, која своју дјелатност обавља у оквиру одјељења и лабораторија организованих у Сектор за лабораторијска испитивања и Сектор за здравствену заштиту животиња и безбједност намирница.

У оквиру дјелатности, Институт обавља послове истраживања и експерименталног развоја у области ветеринарске медицине, испитивања и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама, услуге у узгоју животиња, осим ветеринарских услуга, производњу експерименталних вакцина, серума, антибиотика, антипаразитика, дијагностичких средстава, других биолошких материја и помоћних љековитих средстава за потребе ветеринарске струке, промет вакцина, серума, дијагностичких средстава и другог билошког материјала за потребе ветеринарске медицине,

Доказ Paenibacillus larvae из узорака меда

специјалистичке ветеринарске услуге у сточарству из области дијагностичких испитивања заразних и паразитских болести животиња и зооноза, здравствене заштите животиња и приједлога мјера исте, физилогије и патологије домаћих животиња, патологије малих животиња и друге ветеринарске услуге, проводи биолошке експерименте, микробиолошка, патолошко-морфолошка, серолошка, паразитолошка, миколошка, токсиколошка, радиолошка и друга испитивања животиња, намирница животињског поријекла, сировина за производњу намирница животињског поријекла, хране за животиње и сировина за њихову производњу, воде, отпадних вода и отпадних материјала који се тичу прераде анималних производа, када лабораторијска испитивања захтијевају врхунску опрему и вишу специјализацију кадрова, обавља клиничка и лабораторијска испитивања и контролу биолошких, хемијско-фармаколошких и дијететских препарата који се користе у ветеринарској медицини, провјерава резултате лабораторијских испитивања, лабораторијских тестова и метода код неких заразних болести животиња, истражује, унапрјеђује и припрема нова средства за здравствену заштиту животиња, прати и научно истражује епизоотиолошко (епидемиолошко) стање, здравствено стање животиња, узроке, појаве и ширење заразних и других болести, и предузима и друге мјере прописане Законом о здравственој заштити животиња и ветеринарској дјелатности.

Текст и слике: Мр Виолета Сантрач