Uradi sam

Obilježavanje matice

Proizvedene matice i oplođene – sparene, treba obilježiti. Obilježavanje nikad ne vršiti prije sparivanja, jer to ometa mladu neoplođenu maticu kod sparivanja, a i nema smisla obilježavati nešto što nije završen posao i još se ne zna da li će to biti.

Obilježavanje se vrši radi praćenja starosti matice i radi lakog i brzog pronalaženja kada je to potrebno. Obilježavanje će nam pomoći i kad pčele izvrše tihu zamjenu matice, jer ćemo to  odmah otkriti kad imamo obilježene matice.

Matice se obilježavaju sa pet boja, u zavisnosti od godine u kojoj su proizvedene, a koriste se bijela, plava, žuta, zelena i crvena.

Za obilježavanje mogu se koristiti potrebne lak boje ili opalitni brojevi koji se lijepe na toraks matice, leđni dio. Kao lak boja može se koristiti i lak za nokte, koji ima jak miris pa je potrebno prije vraćanja matice pčelama da se dobro osuši. Od kvalitetnijih materijala korste se bezmirisni flomasteri u pet različitih boja (japanska proizvodnja) kojima se lako obilježavaju matice dodirom po toraksu.

Kao alat za obilježavanje matica koristi se cijev od stakla sa mrežicom u koju se zatvara matica dok se obilježava. Pčelari improvizuju potreban alat za ovaj posao, a isti se može nabaviti u pčelarskim radnjama i na pčelarskim sajmovima.

Obilježavanje matica u svakom slučaju je osjetljiv i precizan posao i treba mu prići sa posebnom pažnjom.

Dragan Babić