Izvoz meda iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije

Za EU tržište

Evropska unija je spremna da kupuje med iz Bosne i Hercegovine. O tome je izdat certifikat i sada predstoje obimni poslovi za implementaciju ovog dokumenta. O predstojećim zadacima bilo je dosta riječi na okruglom stolu koji je održan u Sarajevu. U radu ovog skupa učestvovao je i mr Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. On je ovom prilikom govorio učesnicima skupa, a  obratio se i medijima.

Okruglom stolu u Sarajevu prisustvovali su ambasadori Švedske i Češke, predstavnici projekta USAID Farma,  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,  veterinarskih inspekcija Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Ureda za veterinarstvo, MOFTER-a, udruženja pčelara, privrednih subjekata koji se bave otkupom meda i dr.

– Ocjena učesnika ovog autoritativnog skupa je da u narednom periodu treba uraditi još dosta posla, a prije svega: certifikaciju laboratorija, certifikaciju objekata za izvoz meda, provođenje dobre pčelarske prakse, kvalitetna pčelarska baza i dr. – rekao nam je mr Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.