Spriječiti falsifikate

Tržište meda u Republici Srpskoj

Spriječiti falsifikate

Od 43 uzorka meda sa prostora Republike Srpske 40 spadaju u kategoriju ekstra kvaliteta. To je rezultat analiza koje su obavljene u laboratorijama Holandije, a uzorke su uzeli pčelarski eksperti iz ove zemlje prilikom posljednjeg boravka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ovaj podatak iznio je na nedavno održanoj sjednici Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske mr Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza. Na osnovu ovog podatka moglo bi se zaključiti da naši potrošači kupuju, zaista, visokokvalitetan med.

Da li je baš tako? Holanđani su uzimali uzorke od pčelara, a ne u trgovačkim radnjama, na pijacama i drugim prodajnim mjestima. Ne mali broj učesnika u raspravi na sjednice Skupštine u Banja Luci ukazao je na pojavu meda na tržištu koji ne zadovoljava kvalitete ove prehrambene namirnice. Čak je pomenuta i zabrinjavajuća brojka – oko hiljadu tona takvog meda na našem tržištu. Iako se radi o procjeni koja nema čvrstu podlogu, sigurno je da problem falsifikovanog i nekvalitetnog meda postaje sve ozbiljniji  i da se ne smije podcjenjivati, mada je veoma teško boriti se protiv tog zla. Djeca nam se, a i odrasla lica, truju ko zna kakvim proizvodima, a pčelari trpe ogromne štete jer na istom tržištu imaju kriminalne grupe, koje stavljanjem u promet takvog nazovi „meda” zarađuju na lak način, a pošteni pčelari trpe štete.

Predsjednik Maksimović je ovom prilikom rekao da nije zadovoljan efikasnošću inspekcijskih organa u dosadašnjem radu. On je naglasio potrebu većeg i efikasnijeg angažovanja u ovoj godini, na čemu će Savez udruženja pčelara Republike Srpske insistirati kod nadrležnih državnih organa.

Učestvujući u raspravi Momčilo Zlojutro iz Kozarske Dubice je rekao da nesavjesni „pčelari” nabavljaju „med” po cijeni od četiri konvertibilne marke za jedan kilogram, a prodaju ga po deset konvertibilnih maraka. Govoreći na ovu temu Brane Radanović, delegat Udruženja pčelara „Zlatna pčela”  iz Lužana kod Dervente  je rekao da ima primjera ove kriminalne grupe prodaju med idući od kuće do kuće po cijeni od samo osam konvertibilnih maraka za kilogram.

Očigledno je da pčelarima Republike Srpske predstoje aktivnosti na suzbijanju pojave falsifikovanog meda na tržištu. Ustvari, radi se o nastavku tih aktivnosti, ali oni nikako ne bi smjeli ostati usamljeni u tom poslu. Inspekcijski i pravosudni organi moraju jasno i glasno reći ko se bavi kriminalom u pčelarskom sektoru, a nezavisne laboratorijske analize iz Holandije su već rekle ko se bavi poštenim radom i ko je do savršenstva savladao pčelarski zanat.