Lijepa vijest za bosanskohercegovačke pčelare

Sarajevo

Med iz Bosne i Hercegovine moći će da se prodaje na tržištu Evropske unije. To je lijepa vijest za pčelare iz Bosne i Hercegovine i pred njima je sada zadatak da se kvalitetno pripreme za taj spoljnotrgovinski posao. Obaveza i poslova je mnogo i da bi oni tekli sinhronizovano i kontinuirano potrebno je dobro se organizovati. Da bi se to realizovalo u skladu sa evropskim standardima i zahtjevima Evropske unije USAID Farma projekt, Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine i Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizovaće 24. aprila u Sarajevu okrugli sto na temu „Izvoz meda iz Bosne i Hercegovine – nadležnosti i zakonske obaveze relevantnih institucija i privrednih subjekata”.

– Cilj ovog okruglog stopa je da se proizvođači i prerađivači meda u Bosni i Hercegovini dodatno informišu o nadležnostima relevenatnih institucija i o neophodnoj dokumentaciji koja je potrebna za eventualni izvoz meda. Takođe, prerađivači i potencijalni izvoznici meda će imati priliku da se dodatno upoznaju sa njihovim zakonskim obavezama prilikom izvoza – kaže se u pozivu za ovaj skup.

Moderator na okruglom stolu biće Rada Svitlica iz USAID/Sida Farma projekta, a najavljene su veoma interesantne teme, o kojima će biti riječi na ovom skupu. Tako će o registraciji pčelinjaka – nadležnostima i obavezama – govoriti predstavnici entitetskih ministarstava poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede Nijaz Brković i Ljubinko Kecman, a o registraciji i odobravanju izvoznih objekata Indira Mulalić i  Negoslav Lukić, takođe predstavnici entitetskih resornih ministarastava. Vjeruje se da će pažnju učesnika okruglog stola privući i tema „Službena kontrola u izvoznim objektima” o ćemu će govoriti Ljiljana Gojić i Nermin Smajlagić, predstavnici veterinarskih inspekcija.

O preduslovima za izvoz meda govoriće Slobodanka Čekić iz Kancelarije za veterinarstvo BiH dok je planom rada okruglog stola predviđeno da o ulozi subjekata u poslovanju s hranom govori Zehra Gilić iz Agencije za sigurnost hrane. Ovom prilikom biće riječi i o ceritfikatima za izvoz u Evropsku uniju, a na tu temu govoriće Željko Kovač iz Kancelarije za veterinarstvo BiH i Aida Ajanović iz Spoljnotrgovineke komore BiH.

U radu okruglog stola u Sarajevu, od koga se puno očekuje, učestvovaće i predstavnici Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. O tom važnom skupu mr Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, kaže:

– Savez udruženja pčelara Republike Srpske je u prethodnom periodu kontaktirao veći broj ambasada, ministarstava Republike Srpske i Bosne i Hercegovine kao i nevladinih organizacije sa ciljem da se stvore uslovi za izvoz meda. Smatramo da je ovo uspjeh pčelara Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i zahvaljujemo se svima koji su pomogli da se med nađe na listi roba za izvoz u Evropsku uniju, kao jedan od rijetkih animalnih proizvoda. Mi u Savezu udruženja pčelara Republike Srpske i dalje smatramo da se mora što prije suzbiti prodaja meda sumnjivog porijekla u Bosni Hercegovini. U narednom vremenskom periodu pčelarskom sektoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine potrebna je veća podrška, kako bi se pojačali pčelarski kapaciteti i proizveli tržni viškovi pčelinjih proizvoda.