Sa skupštine

Skupština Saveza udruženja pčelara Republike Srpske zasjedala u Banja Luci, pripremio Petar Ilić

* Povoljne ocjene rada u prethodnoj i ambiciozan Program rada u godini u koju smo uveliko zakoračili

* Neka pitanja kao,  na primjer, suzbijanje pojave patvorenog meda na tržištu,  registracija vozila za transport pčela i dr. veoma sporo se rješavaju

* Saradnja pčelara i voćara je sudbinsko pitanje koje će se morati da se nađe u žiži interesovanja i jednih i drugih, što je u obostranom interesu

Sa skupštine

U prisustvu 37 od 55 delegata u Banja Luci je u subotu 23. marta o. g. održana redovna sjednica Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. Predsjedavao je Obrad Ninković, predsjednik Skupštine, a među gostima je bio i Radenko Komljenović, načelnik Odjeljenja za privredu Grada Banja Luka, kojem je predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske mr Radivoje Maksimović uručio priznanje u znak zahvalnosti Gradu Banja Luka za dosadašnju podršku pčelarskom sektoru. Zahvaljujući se na primljenom priznanju načelnik Komljenović je naglasio da će Grad Banja Luka preko Centra za razvoj i unapređenje sela i ubuduće podržavati pčelarstvo, koje ima uticaj na unapređenje ukupne poljoprivredne proizvodnje i život u ruralnim sredinama.

Baza podataka – nužnost

Obrazloženje Izvještaja o radu Saveza u protekloj godini dao je mr Radivoja Maksimović. Kompletan sadržaj Izvještaja već smo objavili na našoj web stranici i može se pogledati pod naslovom “Bogata međunaodna saradnja”. Nov podatak koji se ovom prilikom čuo je da po nekim procjenama u Republici Srpskoj ima oko 5.000 pčelara, ali je značajan procenat njih van udruženja pčelara. Ta činjenica naglašava nužnost izrade baze podataka, kako bi se imali što kvalitetniji statistički i drugi podaci o pčelarstvu u Republici Srpskoj.

Učestvujujći u raspravi Goran Merćep iz Dervente je govorio o besplatnim pregledima u cilju ranog otkrića američke kuge, a Marko Jović iz Lopara se založio za veću koordinaciju udruženja pčelara i donatora opreme, koja, ukoliko nije odgovarajuća, ostaje neiskorištena. Na to je reagovao Božo Kakuća iz Višegrada ističući da se moraju kvalitetno raditi programi i davati detaljne i pedantne karakteristike opreme koja se traži. Po riječima Srete Smiljanića iz Banja Luke, Savez je dostigao zavidan nivo u radu i veoma je značajno što prihvata prijedloge svojih članica i pomaže realizaciju inicijativa iz udruženja. Podršku izvještaju, odnosno Savezu, pružio je i Borivoje Sladić iz Srpca dok je Mile Đukić iz Prijedora govorio o zaštiti trovanja pčela sredstvima za zaštitu bilja ističući da taj višegodišnji problem pčelarstva mora da se razrješava uz pomoć državnih institucija i asocijajacija bliskih poljoprivredi.

Razmatranje Izvještaja o finansijskom poslovanju počelo je obrazloženjem predsjednika Nadzornog odbora Slavka Savića iz Mrkonjić Grada, koji je istakao da prilikom pregleda finansijske dokumentacije nisu primjećeni propusti u radu. U raspravi su učestvovali Radenko Krulj iz Doboja, Marko Jović iz Lopara, Čedomir Knežević iz Prijedora, Zoran Bojić iz Laktaša, Radovan Stevanović iz Zvornika, Ranko Mačinković iz Srpca. Najveći broj njih govorio je o neriješenom problemu registrovanja vozila za transport pčela, zalažući se za što skorije zakonsko razrješenje ovog pitanja. Prijedlog iz Srpca je bio da se rješenje traži u formi poslaničkog pitanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske jer svi dosadašnji pokušaju nisu dali zadovoljavajuće rezultate.

Dosta posla u 2013. godini

Dosta pažnje učesnici sjednice posvetili su Planu rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske u 2013. godini. U obrazloženju predsjednika Maksimovića stavljen je akcenat na veću podršku lokalnih zajednica pčelarskom sektoru. Neke opštine već uveliko pomažu pčelarstvu u formi novčanih podsticaja i na druge razne načine, ali ima i suprotnih primjera tako da neke opštine sa budžetima i do 30 miliona konvertibilnih maraka odvoje tek po 200.000 konvertibilnih maraka za poljoprivredu, a prilikom raspodjele i tako malih sredstava pčelarstvo ostane krakih rukava. On je još jednom govorio opširno i argumentovano o patvorenom medu na tržištu i aktivnostima koje se planiraju za suzbijanje ove kriminegone pojave. Pored potrošača, među kojima je i najmlađa populacija, štete od toga trpe i pčelari. S obzirom da se medonosno bilje uništava na razne načine u više regija Republike Srpske predsjednik Maksimović je istakao potrebu većeg angažovanja na zasađivanju raznih vrsta medonoša, naravno, u skladu sa mogućnostima uspijevanja u različitim klimatskim uslovima. U raspravi su učestvovali: Milorad Čeko iz Banja Luke, Radovan Stevanović iz Zvornika, Dragomir Vujković iz Omarske, Božo Kakuća iz Višegrada, Momčilo Zlojutro iz Kozarske Dubice, Brane Radanović iz Lužana – Derventa, Goran Merćep iz Dervente, Marinko Ćelić iz Kneževa i dr. Većina njih su dali prijedloge za poboljšanju Programa koji će, uglavnom,  biti ugrađena u ovaj dokument, koji ćemo zbog posebnog značaja naknadno objaviti u cijelosti na ovoj web stranici.

Članarina na prošlogodišnjem nivou

Dosta rasprave je bilo i o Odluci o visini članarine za 2013. godine. U njoj su se čula i neka kontradiktorna mišljenja, ocjene i prijedlozi, ali je na kraju usvojen prijedlog Upravnog odbora sa četiri glasa protiv i jednim uzdržnim da članarina bude na prošlogodišnjem nivou tj. 20,00 konvertibilnih maraka po članu udruženja pčelara koji je stekao pravo na podsticaje iz republičkog budžeta i pet konvertibilnih maraka za sve ostale članove udruženja pčelara.

Opšta ocjena izvještača sa ove sjednice je da pčelarstvo Republike Srpske postiže vrijedne uspjehe, ali sa velikim teškoćama, prije svega onim finansijske prirode. Jasno su postavljeni kratkoročni ciljevi i dugoročna strategija razvoja, rukovodstvo je kompaktno i neopterećeno unutrašnjim problemima, a saradnja sa državnim organima, pčelarskim savezima iz okruženja, Apimondijom, međunarodnim organizacijama, naučnim i stručnim institucijama i dr. na zavidnoj visini. S pravom se može tvrditi, što je već više puta rečeno, da je Savez udurženja pčelara Republike Srpske  najbolje organizovana i najuspješnija asocijajcija u oblasti agrarne privrede.

I za kraj pogledajte još neke fotografije sa skuštine koje je zabilježio vrijedni Božo Kakuća.