SUPRS

Iz rada Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

SUPRS

Godišnja sjednica Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske održaće se u Banja Luci 23. marta o. g. sa početkom u 11,00 sati u restoranu Sportske dvorane „Borik”. Svako udruženje pčelara ili sekcija pčelara (kao redovne članice Saveza) delegiraju po jednog delegata u Skupštinu Saveza, a u slučaju da neko udruženje nema delegata pravo glasa može imati predsjednik udruženja. Na sjednici Skupštine u Banja Luci razmatraće se Izvještaj Upravnog odbora o radu Saveza za period od prošlogodišnje sjednice Skupštine u Petrovu do danas. Na dnevnom redu biće i izvještaj o finansijskom poslovanju Saveza u 2012. godini te program rada za godinu u koju smo uveliko zakoračili kao i finansijski plan. Ovom prilikom donijeće se i odluka o visini članarine u 2013. godini.

Ovo je jedan od najvažnijih zaključaka sa posljednje sjednice Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske koja je održana u Vlasenici. Tom prilikom usvojena su dokumenta koja će se naći pred delegatima Skupštine na sjednici u Banja Luci. Razmatrajući Program rada za 2013. godinu ukazano je na posebnu važnost predstojećih aktivnosti na prikupljanju podataka za pčelarsku bazu  podataka Republike Srpske, što će biti jedan od prioritetnih poslova Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Saveza udruženja pčelara Republike Srpske. Ovaj posao treba da pomognu i lokalne zajednice jer je Baza podataka veoma bitna osnova za apliciranje kod donatora, fondova Evropske unije i sl.

Kada je riječ o članarini na sjednicu Skupštine ići će se sa prijedlogom da visina članarine bude na nivou prošlogodišnje.

Ovom prilikom dogovoreno je da se sjednica Nadzornog odbora održi prije sjednice Skupštine kako bi godišnji obračun išao pred delegate sa mišljenjem Nadzornog odbora.

U članstvo Saveza primljena su dva nova člana – Udruženje pčelara „Teslić” iz istoimenog grada i Udruženje pčelara „Pčela” iz Laktaša.

I Upravni odbor je ukazao na neophodnost pružanja pomoći od strane udruženja pčelara na prikupljanju podataka za realizaciju programa „Kolos” jer je to, prije svega, u interesu samih pčelara.

Na kraju su razmatrana i neka tekuća pitanja.