Do juna...

Do juna...

Nedavno je jedan pčelar na našoj web stranici aktuelizirao pitanje povoljnije registracije za pčelarska motorna vozila. U vezi s tim angažovao se gospodin Slavko Stanić, sekretar Saveza udruženja pčelara Republike Srpske i pribavio tumačenja i mišljenja od nadležnih institucija. On je kontaktirao Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u ime udruženja – članica tj. zainteresovanih pčelara i dobio je sljedeći odgovor:

Shodno novim izmjenama i dopunama Zakona o bezbijednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH br. 48/10) predviđena je izrada Pravilnika koji proizilazi iz pomenutog zakona. Telefonski razgovor je obavljen 7. marta o. g. sa izvijesnim gospodinom Miroslavom iz pomenutog ministarstva i to Sektora za transport u Sarajevu, licem koje je najpozvanije za ova pitanja. Na direktno pitanje „da li sada pčelari  mogu izvršiti registraciju specijalnih vozila za prevoz pčela u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini,  pod povoljnijim uslovima, trajno, kod nadležnog organa?” dobijevan je sljedeći odgovor:

„Ne može se izvršiti takva registracija dok se bliže i preciznije ne reguliše ovo pitanje registracije ovakvih motornih vozila u predviđenom pravilniku. Pravilnik, nažalost, još nije donesen, iako je prošlo skoro tri godine od donesenog, a gore pomenutog zakona. Očekuje se da će pravilnik biti konačno donesen do juna mjeseca ove godine”.