Radivoje Maksimović

U susret sjednici Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

Radivoje Maksimović

Izvještaj o radu Upravnog odbora Saveza udruženja pčelara Republike Srpske za 2012. godinu pripremio je predsjednik mr Radivoje Maksimović i on je dobio “zeleno svjetlo” na posljednjoj sjednici Upravnog odbora, koja je nedavno održana u Vlasenici. Ovaj dokumenat će se 23. marta naći pred delegatima Skupštine Saveza udruženja pčelara Republike Srpske na sjednici koja će se održati u Banja Luci.

U Izvještaju će pažnju svakako privući brojne aktivnosti na medjunarodnom planu, koje su najvećim dijelom realizovane u minuloj godini. Evo samo nekih od tih aktivnosti:

* U februaru prošle godine predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske mr Radivoje Maksimović posjetio je sjedište IFAD-a u Rimu, gdje je sa menadžerima dogovorio vidovi pomoći pčelarskom sektoru RS. Konkretno je riječ o isporuci pčelarske opreme za udruženja pčelara u Skelanima (linija za proizvodnju pogača, linija za pakovanje meda u tegle, linija za mala pakovanja meda) i Loparama (mini linija za pakovanje meda u tegle). Ova oprema je isporučena tokom septembra i oktobra prošle godine.

* Na sajmu pčelarstva u Beogradu u istom mjesecu predsjednik Maksimović je imao razgovore sa predstavnicima pčelarskih asocijacija u okruženju te sa predsjednikom Apimondije Gilesom Ratieom i predsjednikom komisije za Evropu Filipom Makabe. Teme razgovora bile su: stanje pčelarstva u svijetu, tekućim problemima i mogućnosti organizovanja jednog međunarodnog seminara u Republici Srpskoj.

* Veoma uspješna saradnja uspostavljena je sa NVO “Agrotera” iz Holandije. Prvo je održan sastanak predstavnika Saveza i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske sa predstavnicima “Agrotere”, a potom je pripremljen projekat vrijedan KM 57.200,00.  Od navedenog iznosa “Agrotera” je obezbijedila KM 50.000,00 a Savez preostali iznos. Projekat se odnosio na organizoavanje osam škola za pčelare početnike u svim pčelarskim regijama, nabavku četiri lap top računara, osam GPS uređaja, izradu softvera za katastar paše i fenološku kartu te anketiranje pčelara.

* U martu prošle godine na sajmu pčelarstva u Celju održan je seminar o kranjskoj pčeli, a potom međunarodna konferencija pčelarskih asocijajcija zemalja učesnica. Na tom skupu predsjednik našeg Saveza je imao prezentaciju  aktivnosti Saveza udruženja pčelara RS.

* U saradnji sa već pomenitom “Agroterom” iz Holandije organizovano je studijsko putovanje u ovu zemlju. Putovali su mr Radivoje Maksimović, predsjednik i Goran Merćep, član Upravnog odbora sa područlja Dobojske regije. Bila je to prava prilika za upoznavanje sa pčelarstvom Holandije i mogućnostima za iskorišćavanje mednonosne pčele kao i problemima sa kojima se susreće sektor pčelarstva ove visoko razvijene zemlje.

* Predstavnici našeg Saveza učestvovali su u radu radionice „Bijela knjiga” u Neumu, gdje su u fokusu bile mogućnosti izvoza proizvoda iz BiH. Tom prilikom prezentirane su mogućnosti da BiH dobije dozvolu za izvoz meda u zemlje Evropske unije.

* Tokom mjeseca avgusta predstavnici našeg Saveza imali su kontakte sa firmama iz Italije, Španije, Rusije i Holandije, koje su zainteresovane za kupovinu meda u BiH. Uzroci meda poslati su ovim firmama. U narednom periodu, kada se steknu uslovi uslijediće dogovaranje o visini cijena.

* Još jedna korisna inicijativa realizovana je uz podršku „Agritere”. Riječ je o predavanjima za pčelare i voćare. Savez je bio organizator kompletnog boravka delegacije iz Holandije, koja je po četiri dana boravila u Bihaću i RS. Predavanja o značaju pčela za oprašivanje voćarskih i povrtarskih kultura kao i problemima koji se javljaju kao posljedica nestručne upotrebe pesticida održana su u Omarkoj, Banja Luci, Derventi i Ugljeviku. Organizacija je bila na zavidnoj visini za šta udruženja pčelara koja su ih organizovali i članovi upravnog odbora iz regija u kojima su održana, zaslužuju posebne pohvale.

* U saradnji sa „Agriterom” organizovane su škole pčelarstva u osam regija, a završili su ih 163 polaznika. Sa ovom nevladinom organizacijom iz Holandije načelno su dogovorene aktivnosti za 2013. godinu Planom je predviđeno održavanje škole pčelarstva za pčelare profesionalce, prikupljanje podataka za pčelarsku bazu podataka i podrška odlasku na Kongres Apimondije u Kijevu.

Tokom cijele izvještajne godine Savez udruženja pčelara Republike Srpske je imao uspješnu saradnju sa organima vlasti. Čelnici Saveza primljeni su kod Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, kojeg su upoznali sa svim problemima sa kojim se susreće pčelarski sektor Republike Srpske. Ovom prilikom predsjednik Dodik je obećao maksimalnu podršku pčelarskom sektoru u narednom vremenskom periodu.

Dva puta čelnici Saveza su imali razgovore sa predstavnicima resornog ministarstva, a teme su bile podrška pčelarstvu u 2013. godini.

Savez i resorno ministarstvo su zajedno pripremili Pravilnik o vođenju evidencije pčelara i pčelinjaka. Ovim podzakonskim aktom predviđeno je da predstavnici opštinskih udruženja pčelara svake godine dostavljaju preko opštinskih referenata za poljoprivredu potrebne podatke. Pravilnikom je regulisano obilježavanje registrovanih pčelinjaka posebnim pločicama i da će samo uredno registrovani pčelinjaci ubuduće moći da ostvaruju podsticaje kod resornog ministarstva. U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS izvršena je kontrola broja prijavljenih košnica za podsticaje u 2012. godini. Prema informacijama iz Ministarstva isplata podsticaja bi trebala biti do kraja marta mjeseca 2013. godine.

Organizovani su i sadržajni razgovori sa predstavnicima lokalnih zajednica, na primjer, u Derventi gdje su prisustvovali predstavnici slovenačke NVO Litija, a tema je bila razmjena iskustava vezanih za korištenje fondova Evropske unije.

Predstavnici Upravnog odbora imali su dosta korisnih sastanaka sa predstavnicima lokalne vlasti, nevladinim sektorom i pčelarskim udruženjima.

Tokom prošle godine nastavljena je aktivnost na suzbijanju prometa meda sumnjivog kvaliteta. Zatraženo je od Republičke veteriunarske inspekcije, Zavoda za zaštitu zdravlja i resornog ministarstva, kao partnera na projektu, da dostave podatke u rezultatima super analize uzoraka meda.

– Tokom 2012. godine Savez udruženja pčelara RS je u saradnji sa MPŠVRS uradio projekat pod nazivom „Unapređenje proizvodnje i prometa meda u RS kontrolom kvaliteta i zdravstvene ispravnosti”. Analizom je obrađeno 143 uzorka meda. Od toga za šest uzoraka meda postoji sumnja da se radi o patvorenom medu. Do danas nismo dobili nikakvu povratnu informaciju. Na sjednici Upravnog odbora održanoj u Trebinju Upravni odbor je donio zaključak da se rezultati analiza prezentuju sredstvima informisanja. Objavljena su u medijima imena lica za koja se sumnja da prodaju patvoreni med. Smatrali smo da ćemo na ovaj način pokrenuti dodatnu kontrolu uzoraka meda po pijacama, putevima, prodavnicama. Nastojali smo da upoznamo građane da vode računa gdje i kakav med kupuju – ističe se u Izvještaju.

U cilju efikasnije zdravstvene zaštite pčela Savez udruženja pčelara RS je zajedno sa Veterinarskim institutom RS „Dr Vaso Butozan” iz Banja Luke uradio projekat pod nazivom „APINET-212”, kojim se predviđa monitoring uginuća pčela u RS kroz dijagnostičko informacionu mrežu deset kontrolnih regiona nad uzorcima pčela, meda, voska i polena. Projekat spada u grupu inovativnih programa, ali zbog nedostatka sredstava nije dobio „zeleno svjetlo” resornog ministarstva.

Tokom izvještajne godine Upravni odbor je održao dva sastanka što je manje nego prethodnih godina. To je posljedica smanjenja troškova. U tom smislu smanjeni su i odlasci na sajmove, seminare, radionice i sl. jer finansijska situacija u Savezu to nije dozvoljavala.