Coloss

Naučnoistraživački rad

Coloss

I ove godine na našem portalu objavljujemo Upitnik koji pčelari treba da popuna i na taj način daju svoju podršku i budu aktivni učesnici realizacije velikog projekta FA0803 COST akcije nazvane COLOSS (skraćeno: prevencija gubitaka pčelinjih zajednica). Ova akcija traje već pet godina i uveliko je prerasla iz evropske u globalno prihvaćenu mrežu istraživača kojima je osnovni cilj, kao i pčelarima, smanjenje gubitaka pčelinjih zajednica.

Gubici pčelinjih zajednica nisu zaobišli Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima koji su prezentirani na jednoj od posljednjih Konferencija COLOSS-a oni su iznosili: 2008/2009 – 10,23%, 2009/2010 – 8,6%, 2010/2011 – 13,7% i 2011/2012 – 20,33%.

Jedno ovakvo istraživanje može biti uspješno samo pod uslovom da ga prihvate i u njemu uzmu aktivno učešće – pčelari. A ko je zainteresovaniji za uspješnu realizaciju ovog projekta od samih pčelara. Zato s pravom treba očekivati da će se odazvati pozivu i dostaviti popunjene upitnike. Šteta je da naši pčelari još nisu u dovoljnoj mjeri prihvatili informacione tehnologije, što bi pojednostavilo cijeli posao.

– Pčelari Holandije ovakav upitnik šalju koordinatoru Projekta. Prošle godine sakupili su 1740 elektronskih odgovora što predstavlja više od 93 odsto pristiglih upitnika. Za istu godinu ja sam primila 39 elektronski ispunjenih upitnika ili 15 odsto popunjenih upitnika za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Eto zašto su Holanđani kooperativni i racionalni – ističe dr vet med. Violeta Santrač iz Veterinarskog instituta Republike Srpske „Dr Vaso Butozan” u Banja Luci.

Popunjeni upitnici treba da se dostave na e-mail: violeta.santrac@virsvb.com ili poštom najkasnije do 1. aprila o. g, kako bi bili blagovremeno obrađeni.

U nadi da će naši pčelari popunjavanjem upitnika dati svoj doprinos realizaciji ovog veoma važnog projekta savjetujemo im da se za eventualne dodatne informacije, pitanja  i obavještenja mogu obratiti na: Mr Violeta   Santrač, doktor veterinarske medicine, Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan” 78000 Banja Luka, Branka Radičevića br. 18. Tel. 051/229-210, faks 051/229-942, mob. 065/263-064.

Za popunjavanje upitnika kliknite Upitnik-COLOSS-2013