Košnice

Bosanskohercegovačko pčelarstvo 1981. godine

Košnice

Godine 1981. u Bosni i Hercegovini je proveden popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Tim popisom obuhvaćeni su i podaci o domaćinstvima koja se bave pčelarstvom kao i broj košnica koje su imali. Podaci o popisu objavljeni su u Statističkom biltenu Bosne i Hercegovine 1983. godine i po njima pčelarstvom se bavilo 31.455 domaćinstava, a ukupan broj košnica bio je 151.799. Ovaj popis je pokazao da je pčelarstvo tada bilo veoma usitnjeno. Tako je 24.730 domaćinstava imalo do pet košnica, a od šest do deset košnica imalo je 4.207 domaćinstava. Od 11 do l5 košnica imalo je 1.008, a od 16 do 20 košnica 645 domaćinstava. U kategoriji domaćinstava sa 21 do 50 košnica bilo je 727 domaćinstava, od 51 do 75 samo 68, a od 76 do 100 košnica tek 35 domaćinstava. Sa više od 100 košnica bilo je takođe 35 domaćinstava. Ovim popisom obuhvaćene su sve košnice,  sa pokretnim  i  nepokretnim saćem.

Zanimljivo je da je Bosna i Hercegovina 1895. godine imala 140.001 košnicu, ali nema podataka o broju domaćinstava koja se bave pčelarstvom. Ovaj podatak je vidno istaknut na Milenijumskoj poljoprivrednoj izložbi koju je godinu dana kasnije organizovala Austo-ugarska monarhija u Budimpešti.