Važna uloga nukleusa

Za mlade pčelare

Važna uloga nukleusa

Mnogi pčelari smatraju da su nukleusi male košnice u kojima se samo uzgajaju i čuvaju oplođene matice. To je, zaista, njihova glavna namjena, ali oni  često imaju i druge namjene, prije svega, koriste se kao rezervna društva. Ona su uvijek u pripravnosti da zamijene društva koja su ispala iz proizvodnje. Ako pčele uspješno prezime, pčelar može uvijek lijepo prodati nukleuse, a ako ima problema na pčelinjaku može ih iskoristiti za jačanje pčelinjih zajednica na svom pčelinjaku.

Nukleusi obično imaju okvire kao i normalna košnica, a mogu biti i polovina, trećina ili četrtina normalnog okvira. Pošto su to mala društva, obično se grupiše više nukleusa, jedan pored drugog, kako bi se bolje zagrijali tokom zime ili se unose u zatvorene prostorije.

Dobar pčelinjak i uspješno pčelarenje teško su zamislivi bez nukeusa. Kada su društva prejaka u njih se odvajaju “prekobrojne” pčele i legla. Ubacivanjem matičnjaka vrlo brzo se dobija novo pčelinje društvo, koje će dobro doći za prodaju, povećanje broja pčelinjih zajednica na vlastitom pčelinjaku ili saniranje stanja poslije bilo kakvih neprilika. Istina, neki pčelari pripajaju nukleuse u jesen osnovnim pčelinjim zajednicama jer im se njihovo prezimljavanje pokazalo kao loše.

Bez dileme, velika je uloga nukleusa, no,  ipak pčelari odustaju od njihove masovne primjene, a pogotovu za čuvanje matica u njima tokom cijele godine. Iskusni pčelari preporučuju nukleuse sa poluramovoma.

– Ovaj nukleus ima pet poluramova standardnih sanduka, u ovom slučaju L. R. Za formiranje ovakvog nuklkeusa treba manji broj pčela, jer je prethodno sklopljen ram dat proizvodnom društvu na izvlačenje i popunjavanje medom, može se ubaciti pored legla a kad matica zaleže, pčele zatvore leglo, ram se rasklopi i sa pčelama i sa leglom ubaci se u nukleus, dodaju se još dva rama a zatim po usvojenom pravilu u pčelarstvu, doda matičnjak ili rezervna matica. Ubačene pčele u formiranom nukleusu sa poluramovima lakše održavaju mikro klimu, lakše se brane od grabeži, nema vlage u nepokrivenom dijelu nukleusa pri formiranju klubeta. Ovo su osnovne prednosti nukleusa sa polunastavcima  – ističe poznati pčelar Ivan Brdnušić.