Matica

Metode dodavanja matica pčelinjem društvu

Matica

U praksi su svoju valjanost potvrdili sledeći načini:

(1) po lepom vremenu posle podne, kada su stare pčele na paši, ako je moguće bez dimljenja i uznemiravanja društva, vadi se sat sa starom maticom koja se odstranjuje, odmah se na isto mesto među mlade pčele pušta nova matica, posle čega se košnica brzo zatvara;

(2) nova matica se stavlja u tanjir sa gustim tečnim medom i posle 10-15 minuta, kada se umori, prenosi se na sat obezmatičenog društva;

(3) uveče, 4-5 časova posle oduzimanja stare metice, kroz leto košnice puste se 1-2 klubeta dima i posle 4-5 minuta na isti ulaz pušta se nova matica, koju treba prethodno namazati tečnim medom, po mogućnosti iz iste košnice. Ovo iz razloga što je pčelinje društvo u spokojnom stanju, pa lagano kretanje namazane metice i prvi kontakt pčela sa njom radi hranjenja obezbeđuje da je one u većini slučajeva blagonaklono prihvate;

(4) uveče, pošto se pčele izletnice vrate, gnezdo obezmatičenog društva treba otvoriti i na satonoše ramova nakapati 6-7 kapi etiletrom. Zatim se gnezdo zatvara i po isteku 10 sekundi u srednji međuprostor se pušta matica. Ovaj način je predložio Vasilijadi, koji je proveren u Kabardino-Balkarskom uzgajivačkom pčelarskom sovhozu, gdje je bilo, prihvaćeno 94% dodatih sparenih i 93% nesparenih prihvaćenih matica. Rezultati su potvrđeni i pri dodavanju matica trutovskim pčelinjim zajednicama;

(5) nekoliko časova (4-5) posle oduzimanja stare matice, na dno košnice treba postaviti komad upijača, natopljenog sa 4 kubna centimetra alkoholnog etra (90%) i posle isteka 20 sekundi kroz leto pustiti maticu;

(6) ako uslovi za uspešno prihvatanje matica nisu povoljni, onda se one prethodno dodaju privremenom veštačkom društvu-nukleusu (nastavak ili u polunastavak iznad pregrade). Dodaje se 2-3 rama zatvorenog legla sa mladim pčelama, te nekoliko satova sa otvorenim medom i polenom. Leto nukleusa je u smeru suprotnom od leta osnovnog društva. Uveče, kada stare pčele napuste nukleus i vrate se u osnovno društvo, u nastavak sa mladim pčelama i leglom unosi se matica u kavezu. Nju će mlade pčele blagovremeno prihvatiti, i sutradan se može osloboditi. Matica se ostavlja da polaže jaja, i kada se izleže dovoljno mladih pčela, pregradna daska se odstranjuje, a na njeno mesto se postavlja izbušena novinska hartija, kroz koju će se ova dva društva spojiti. Pri ovome mlada matica će biti prihvaćena, a stara će nestati što su potvrdili rezultati stopostotnog uspjeha postignuti u Oglednoj stanici u Sofiji.

Iz knjige Jove N. Kantara

“Matica misaona imenica”