U Republici Srpskoj na snazi je Zakon o organskoj proizvodnji hrane. Njime je regulisana ova materija i u oblasti pčelarstva. Objavljujemo članove Zakona o organskoj proizvodnji hrane koji se odnose na pčelarstvo.

PČELARSTVO

Registracija i prelazni period

Član 28.

Proizvodnja u pčelarstvu može da dobije certifikat za organsku proizvodnju nakon prelaznog perioda od jedne godine, tokom koje organski djelatnik mora da ostvaruje u cijelosti standarde koje je propisalo tijelo za izdavanje certifikata i tokom kojeg perioda će ovo tijelo ostvarivati inspekcijski nadzor. Paralelna proizvodnja može takođe da bude odobrena, pod uslovom da je takođe subjekt ispitivanja, uz uslov da se cjelokupna proizvodnja ostvaruje i da se vrši rukovanje na način da ne postoji rizik mješanja certifikovane i konvencionalne proizvodnje. Vosak u pčelarstvu može da bude korišćen u organskoj proizbodnji tek kada dobije certifikat tijela za izdavanje certifikata.

Košnice trebaju da budu tako sortirane da je moguće njihova identifikacija.

Nabavka pčela

Član 29.

Nabavka pčelinjih društava i pčelinjih matica, za potrebe organske proizvodnje, može se vršiti samo od organskih proizvođača u pčelarstvu, s pratećim certifikatom. Izuzetak je moguć samo u slučajevima kada nema u ponudi ovih društava i matica, ali je nabavka uslovljena saglasnošću tijela za izdavanje certifikata.

Vosak za koji nije dobijen certifikat o uslovnosti za organsku proizvodnju ne može da bude upotrebljen u slučaju nabavke pčelinjih društava.

Hrana za pčele

Član 30.

Košnice ne smiju da budu smještene blizu polja na kojima se koriste pesticidi i herbicidi. Izvori nektara i polena mogu da budu samo organski proizvedene biljne vrste i/ili samorasla vegetacija. Korišćenje hemijskih agenasa u blizini košnica nije dozvoljeno.

Prihranjivanje pčela medom i šećernom vodom je dozvoljeno tokom zimskog sna i u rano proljeće. Za ovaj šećer mora se obezbijediti certifikat certifikacionog tijela.

Izvori zagađivanja

Član 31.

Košnice ne smiju da budu postavljene blizu izvora zagađivanja, kao što su industrijska područja i smetljišta.

Lijekovi i hemijski agensi

Član 32.

Obolela pčelinja društva treba da budu liječana.

Kao dopunu hladnom smještaju, sledeće je dozvoljeno radi lečenja bolesti, radi kontrole zdravstvenog stanja u košnici i kada se postavljaju okviri: oksalna kiselina, mravlja kiselina, sirćetna kiselina, mlječna kiselina, soda i kaustična soda.

Podrezivanje krila matica

Član 33.

Podrezivanje krila matica je zabranjeno.

Rukovanje

Član 34.

Voda i sirće su dozvoljeni za podsticanje i smirivanje pčela. Samo netretirano prirodno drvo i prirodno gorivo su dozvoljeni za zadimljavanje. Ni jedan drugi agens nije dozvoljen za podsticanje ili smirivanje pčela.

Ulje, dizel ili drugi naftni proizvod nisu dozvoljeni sa ciljem zaštite od napada mrava.

Materijal za medne okvire

Član 35.

Vosak za medne okvire treba da bude s certifikatom, ili da potiče iz proizvodnje na prlasku na organsku.