mr Goran Mirjanić

Iz aktivnosti Saveza udruženja pčelara Republike Srpske

mr Goran Mirjanić

Savez udruženja pčelara Republike Srpske aplicirao je tokom 2011. godine projekat “Agriteri” – Holandskoj nevladinoj organizaciji, a odobren je u junu 2012. godine. Jedna od komponenti ovog projekta su škole pčelarstva. One su organizovane u svim regijama Republike Srpske za mlade pčelare – početnike. Predavači su eminentni stručnjaci sa prostora Republike Srpske: mr Goran Mirjanić sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjaluci i mr Violeta Santrač iz Veterinarskog instituta Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“ u Banjaluci. Kada je u pitanju praktična nastava, ona je povjerena iskusnim pčelarima sa područja konkretne regije.

Ovim projektom predviđeno je da se iz svake regije obuči po 20 mladih pčelara. Tako će se na području cijele Republike Srpske osposobiti oko 160 mladih pčelara. Programom je predviđeno da teoretska i praktična nastava traje 12 dana. Na kraju će polaznici dobiti certifikat o završenom školovanju. Iz projekta je obezbijeđeno 80, a od Saveza udruženja pčelara Republike Srpske 20 odsto sredstava. Polaznici škola pčelarstva plaćaju naknadu od samo 25 konvertibilnih maraka.

Kako smo saznali u razgovoru sa mr Radivojem Maksimovićem, predsjednikom Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, cilj škola pčelarstva je da se obuče  mladi ljudi koji žele da se bave pčelarstvom. Prednost za prijavu na konkurs za ovu školu imala su mlađa lica, lica koja žive u ruralnim sredinama i žene. Po njegovim riječima Savez planira da se uskoro u svim pčelarskim regijama organizuju i  škole za pčelare profesionalce. Sve se to preduzima kako bi se povećao broj pčelara i pčelinjih društava, te povećali prinosi i kvalitet pčelinjih proizvoda u cijeloj Republici Srpskoj.