Med

Nektar je glavna sirovina

Med

Skoro svako zna da je med sladak, koristan, pa i ljekovit, ali da bismo bolje shvatili šta je med moraćemo ukratko da se zabavimo oko toga kako i od čega nastaje i kakva je uloga pčela u tom procesu.

Glavna sirovina od koje pčele spravljaju med je nektar. Posebne žlijezde u cvijetu, a ponekad i van cvijeta izlučuju slatku tečnost, a nazivaju se nektarije.

Pčele lete od cvijeta do cvijeta i otkrivaju nektar pa ga jezikom uvlače u usta, a zatim u medni želudac. On je odvojen od organa za varenje specijalnim „ventilom”. Preko njega se iz mednog želuca propušta hrana koliko je pčeli potrebno da nadoknati utrošenu energiju svog organizma. Ostatak, najveći dio nektara, pčela donosi u košnicu. Sa jednog izleta u prirodu pčela može donijeti teret koji je ravan polovini njene sopstvene težine, koja je približna jednoj desetini grama (u jednom kilogramu ima oko 10.000 pčela). To znači da pčela sa jednog izleta donese dvadeseti dio grama nektara pa računica govori da treba 50.000 pčela da jednom posjete cvjetove kako bi donijele u košnicu kilogram nektara. Ako idu na crvenu djetelinu pčele sabiračice moraju posjetiti 7.500 cvjetova ove biljke da bi sakupile gram nektara. Ukoliko lete na bagrem, koji je izdašnija pčelinja paša, za jedan gram nektara trebaju da posjete „samo” 5.500 bagremovih cvjetova.

Rad se nastavlja u košnici. Kada se vrate sa paše, pčele sabiračice u košnici dočekaju njihove sestre preuzimačice nektara. One preuzimaju nektar u svoj medni želudac i neko vrijeme ga drže u njemu. Tu se podvrgava složenoj preradi, koja je započela još u želucu pčele sabiračice. Pčele preuzimačice razmaknu svoju vilicu i gornju čeljust malo pomjere naprijed i nazad rilce na čijem se vrhu pojavi kap nektara. Zatim ponovo proguta tu kapljicu i to povremeno ispuštanje kapljice nektara na podignuto rilce i usisavanje u medni želudac ponavlja 120 – 200 puta. Tek poslije toga pčela pronađe slobodnu voštanu ćeliju u koju smjesti kapljicu nektara. Istina, te kapljice još nisu med. U košnici se nastavlja pretvaranja nektara u med. Nektar, koji sadrži oko 80 odsto vode pretvara se u med koji ima najviše 20 odsto vode. Suvišna voda se odstranjuje iz nektara prenošenjem kapi iz ćelije u ćeliju. Pčele biraju najtopliji dio gnijezda i stavljaju nektar u prazne ćelije. Veliki posao pčele obavljaju zamasima svojih krila. Na taj način obezbjeđuju dopunsku cirkulaciju vazduha u košnici i  ubrzavaju isparavanje.

Značajan proces pretvaranja nektara u med obavlja se u samom organizmu pčela. U njemu se kap nektara obogaćuje fermentima, organskim kiselinama, hormonalnim materijama, vitaminima, antibiotičkim i drugim svojstvima. Bogatstvo sastojaka iz medonosnog bilja obogaćeno dodacima koje obezbjeđuju same pčele iz svog organizma ćini hranu i lijek – koja se zove med – sa više od stotinu raznih materija dragocjenih za čovjekov organizam.